Arnhem, 28 oktober 2019Green Vision Holding B.V. (Hygear) uit Arnhem kondigt de plaatsing aan van een achtergestelde lening ter grootte van maximaal 5 miljoen euro bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. De lening wordt gestructureerd als een faciliteit waaruit onmiddellijk 2 miljoen euro kan worden onttrokken en de resterende 3 miljoen euro vrij beschikbaar is in de komende 2 jaar. De lening heeft vergelijkbare voorwaarden met de op 3 juli 2019 uitgegeven obligatie HyGear III op het handelsplatform van NPEX-effectenbeurs, maar is achtergesteld bij deze en andere obligaties op NPEX.

HyGear zal het kapitaal aanwenden om te investeren in de verdere uitrol van haar “Gas as a Service” model. In dit model worden innovatieve installaties voor decentrale waterstofproductie en waterstofterugwinning geplaatst en bedreven bij industriële eindgebruikers en partijen die waterstof gebruiken voor vervoerstoepassingen. De onderneming heeft een sterk toenemende interesse in dit model waargenomen en daarom besloten extra groeikapitaal aan te trekken.

Verder is Green Vision Holding B.V. geïnformeerd dat de aandeelhouders
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. en SDI Technology Ventures B.V. voornemens zijn om ieder 109.250 gewone aandelen (samen 218.500 gewone aandelen) in Green Vision Holding B.V. te certificeren en ieder de certificaten over te dragen aan Paerel Investments B.V. Een professionele investeerder uit Amsterdam. Het gaat om een belang van in totaal (afgerond) 5% in het uitstaand kapitaal van de onderneming. Paerel Investments is voornemens om dit belang in te brengen in de notering op NPEX. Hierdoor neemt het volume van vrij verhandelbare certificaten van aandelen op NPEX toe van 11.7% naar 16,7%. Het totale uitstaande kapitaal van de vennootschap blijft onveranderd.

Over HyGear
HyGear levert industriële gassen zoals waterstof, stikstof en zuurstof aan industriële eindgebruikers door middel van on-site productie- en recyclingtechnologie. Daarnaast is waterstof een opkomende brandstof in nul-emissie vervoer.

Door onze geavanceerde technologieën te combineren met conventionele distributiemethodes, wordt de meest optimale levering gegarandeerd in termen van kosten, milieu-impact en betrouwbaarheid.

Houdstermaatschappij Green Vision Holding b.v. heeft certificaten van aandelen genoteerd op het NPEX handelsplatform. Additionele bedrijfsinformatie is gepubliceerd op www.hygear.com