Arnhem, 15 januari 2019 – “Het vierde kwartaal stond in het teken van operationele groei. We hebben de opdrachten uit het voorgaande kwartaal in productie genomen en tegelijkertijd vijf systemen geïnstalleerd wereldwijd. Daarnaast moesten we door de toenemende vraag naar waterstof uit de fabriek in Arnhem alle zeilen bijzetten om nieuwe klanten te bedienen. Een mooie prestatie van ons operationeel team!” 

Commercieel sloten we het jaar in stijl af. In het derde kwartaal melde ik al enkele grote successen en dit patroon liep door in het vierde kwartaal. Het meest belangrijke nieuws kwam met het sluiten voor de overeenkomst voor het leveren en voor langere termijn bedrijven van een productie-installatie voor een nieuw openbaar waterstoftankstation in Arnhem.
Daarnaast sloten we nog meerdere contracten voor installatie en onderhoudswerkzaamheden en wisten we nieuwe klanten te interesseren voor de levering van trailer en cilindergassen in Arnhem. Al met al sloten we het jaar af met een overschrijding van onze commerciële doelstellingen met bijna 70%.

In het veld liep het ook volgens plan. We installeerden het afgelopen kwartaal onze eerste HyREC voor het terugwinnen van industriële gassen uit de glasfabriek van Saint Gobain in Duitsland. Daarnaast installeerden we HyGen systemen in Spanje, Florida en California. De laatste twee installaties leveren continu waterstof aan Walmart, die het in haar distributiecentra gebruikt voor het aandrijven van heftrucks. Een veelbelovende toepassing in economische zin, maar ook vooral een belangrijke proeftuin voor het rijden op waterstof.

Zoals gezegd zullen we het de komende tijd druk blijven hebben in onze operaties. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen hebben we in het vierde kwartaal ons personeelsbestand laten groeien met 20%, zowel in Nederland als in Singapore. Vanaf 2019 hebben we daarmee ook in Azië een volwaardige operatie met engineers en service personeel.

Tot slot hebben we het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling van onze aandelenkoers meegemaakt. We gingen het jaar uit op een koers van € 14.08 wat een stijging betekent van 121% ten opzichte van de koers van 1 januari. Een ruime verdubbeling. We denken dat dit voor een belangrijk deel komt doordat beleggers steeds meer het potentieel van waterstof als schone brandstof onderkennen, in combinatie met het feit dat we goed op weg zijn om onze groeidoelstellingen te halen.

We weten nog niet hoe het drukke jaar zich gaat vertalen in winstgevendheid. Bij ons is dat altijd moeilijk in te schatten doordat we een deel van de systemen via het Gas-as-a-Service model inzetten. Deze dragen op korte termijn niet bij aan de winstgevendheid maar leveren wel een lange termijn stabiele cash flow op. Aan het begin van het tweede kwartaal zullen we onze jaarcijfers publiceren. In de tussentijd werken we door aan de verdere groei van ons bedrijf.

Vanaf 2019 zijn we gestopt met het publiceren van newsletters omdat dit feitelijk een herhaling is van berichten die we eerder hebben gepubliceerd op facebook.
Om op de hoogte te blijven van ons laatste nieuws, nodigen we u dan ook uit om ons te volgen op https://www.facebook.com/HyGearOnSiteGasSupply 

Vriendelijke groet,
Marinus van Driel