HyGear organiseert een investeerdersdag in Arnhem op woensdag 16 mei 2018 vanaf 14:00 uur. Er zullen rondleidingen worden verzorgd en er zal de mogelijkheid zijn om nader kennis te maken met het management en de medewerkers. De dag is inclusief een eenvoudige lunch. Meer informatie over deze dag volgt binnenkort.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar:
[email protected]

Obligatiehoudersvergadering

Op dezelfde dag en locatie zal Stichting Obligatiehoudersbelangen de HyGear obligatiehoudersvergadering houden. Tijdens deze vergadering zal de jaarrekening worden toegelicht en zal een update worden gegeven van de voortgang op commercieel en technologisch gebied.
Obligatiehouders krijgen te zijner tijd een aparte uitnodiging voor deze vergadering.

Locatie investeerdersdag:

HyGear Head Office (op locatie)
Westervoortsedijk 73
6827 AV  ARNHEM