CEO Marinus van Driel kijkt optimistisch naar de toekomst:
‘WE ZITTEN IN EEN KANTELJAAR’

Het Arnhemse HyGear ligt voor op schema met de uitrol van de strategie waarbij steeds meer van haar compacte industriële productgasseninstallaties worden geplaats als ‘GaaS’- oplossingen. (Gas as a Service)

,,Vorig jaar hebben we onze strategie volgens plan uitgerold. Aan het eind van het jaar was onze installed base gegroeid met 25% en onze EBITDA met 30%. En ook voor de toekomst is de vraag naar onze oplossing boven verwachting. Voor het komend jaar is de orderportefeuille alweer goed gevuld. Dit keer niet alleen met nieuwe klanten, maar ook bestaande klanten vragen om uitbreiding op andere locaties of om delen van hun gebruikte gas terug te winnen met onze nieuwe Hy.REC technologie. Daarnaast begint ook waterstof voor vervoer serieuze vormen aan te nemen. We zitten in een kanteljaar. Als we de kansen weten te verzilveren kunnen we de groei nog verder versnellen” stelt CEO Marinus van Driel in het hoofdkantoor in Arnhem.

Werkkapitaal
Geen vuiltje aan de lucht dus, behalve dat HyGear daardoor de komende maanden meer werkkapitaal nodig heeft. Vandaar de uitgifte van de € 4.9 miljoen obligatielening via NPEX, het platform voor groeifinanciering.

HyGear heeft tot eind 2019, een financieringsbehoefte van € 6,8 miljoen om de ingezette strategie uit te rollen. “Dit wordt vooral besteed aan het bouwen van installaties die we bij klanten plaatsen middels ons abonnementsmodel. Daarnaast hebben we plannen voor een nieuwe waterstoffabriek in Azië. Het grootste deel van de obligatielening gaat daar aan op. De rest financieren we uit ons eigen vermogen,” stelt Van Driel, die niet zonder trots uitlegt dat HyGear gezond is. ,,Maar de groei is zo hard, dat we dit niet alleen uit ons eigen vermogen kunnen realiseren. Vandaar de nieuwe stap naar NPEX.”

,,We hebben goede ervaringen met NPEX. De serieuze beleggers van NPEX doorzien onze propositie en reageren steeds enthousiast. Daarom ook dat we dit keer weer voor NPEX hebben gekozen,” legt Van Driel uit.

Visie
Van Driel over zijn visie: ,,In 2002 zijn we met een klein clubje mensen begonnen. We zagen de opkomst van brandstofcellen voor auto’s, waardoor deze voortgedreven zouden kunnen worden op waterstof. Een schoner alternatief dan fossiele brandstoffen en handiger dan elektrisch rijden omdat je geen lange laadtijden hebt.”

Maar Van Driel, die destijds in de VS werkte, zag ook iets anders. ,,Het vervoer van waterstof naar tankstations is ingewikkeld en duur. Je kan maar betrekkelijk weinig waterstof tegelijk vervoeren en daardoor wordt het als brandstof onrendabel. Dat verandert als je waterstof ter plekke kunt produceren.”

Zeecontainers
En dat was het begin van HyGear. ,,Wij hebben een installatie ontwikkeld die in principe niet groter hoeft te zijn dan één of twee zeecontainers.
Dat maakt dat je een fijnmazig netwerk kunt bouwen waardoor de kosten van het transporteren van het gas bijna komen te vervallen.”

De automobielindustrie zette haar kaarten in de tweede helft van het eerste decennium van deze eeuw op elektrisch rijden en waterstof stond niet meer bovenaan de agenda. ,,Maar daar zien we overigens nu verandering in komen. En dat is ook weer een vraagversnellende factor.”

HyGear maakte destijds van de nood een deugd en verlegde de focus op industriële toepassing van haar concept. ,,Want ondertussen bleek de vraag vanuit de industrie voor de compacte installaties onverwacht groot,” vertelt Van Driel.

Bedrijven zoals Philips, Guardian, Asahi Glass en Saint Gobain zagen het voordeel van het hebben van een installatie bij de fabriek. HyGear kreeg nog een extra duw in de rug toen het ook compacte installaties ging bouwen voor de productie van andere industriële gassen zoals zuurstof en stikstof.

Het bedrijf verkoopt haar installaties over de hele wereld, maar richt zich vooral op Europa en Azië. Daarom heeft het ook een verkoopkantoor in Singapore. ,,De vraag naar industriële gassen groeit enorm in Azië. Dus dat is een logische plek voor ons.”

Gas as a Service (GAAS)
Vanuit de klant is er steeds meer vraag om zo veel mogelijk ontzorgd te worden. ,,Dat maakt dat we tegenwoordig GAAS-contracten (Gas as a Service) sluiten. De klant betaalt per afgenomen eenheid gas. Wij garanderen de levering en de bedrijfszekerheid,” zegt Van Driel.

Optimistisch Ondernemer Van Driel ziet de toekomst dan ook optimistisch tegemoet. ,,Wij hebben een weg gekozen die ons ver gaat brengen. De focus op GAAS maakt het bedrijf bestand tegen conjuncturele schommelingen en zorgt uiteindelijk voor een constante bron van inkomsten.”

En er is meer, vertelt de CEO met een glimlach. ,,Het groen en duurzaam ondernemen zet door. Wat in 2002 niet van de grond kwam, is nu wel in opkomst. De auto-industrie investeert de komende jaren negen miljard euro in de ontwikkeling van waterstof gedreven brandstofcellen. Het is ondenkbaar dat wij daar geen graantje van mee gaan pikken. En dat merken we nu al.”