20 juni 2017 – HyGear, innovator op het gebied van compacte productie-installaties voor industriële gassen zoals waterstof, groeit door met de uitgifte van certificaten van aandelen bij NPEX, het platform voor groeifinanciering.

HyGear

In totaal beoogt HyGear bijna € 2,5 miljoen nieuw kapitaal aan te trekken door het uitgeven van 434.780 certificaten van aandelen met een uitgifteprijs van € 5,75. HyGear, de merknaam van het in Arnhem gevestigde Green Vision Holding B.V., wil met het nieuw te verwerven kapitaal de uitkoop van de Spaanse aandeelhouder Abengoa herfinancieren. Daarnaast wil de onderneming de uitrol van haar abonnementsmodel (Gas As a Service) verder versnellen.

HyGear is één van de beurslievelingen op het NPEX-platform. Eerder dit jaar werd de uitgifte van de 7% obligatielening binnen vier dagen volschreven. Dat het bedrijf vijf maanden later met de aandelenuitgifte komt, heeft te maken met de mogelijkheid die HyGear krijgt om Abengoa uit te kopen.

Alan van Griethuysen van NPEX ziet in de stap van HyGear om al zo snel weer via NPEX kapitaal aan te trekken een belangrijk teken van vertrouwen in de kracht van NPEX als platform voor groeifinanciering. “Dit is opnieuw een voorbeeld van ambitieuze bedrijven die NPEX zien als partner die de financieringsdoelstellingen kan waarmaken.

HyGear is door een externe partij gewaardeerd op € 22,7 miljoen. De huidige aandeelhouders zien af van een premie op de te behalen schaalvoordelen en innovaties.

De prijs van de certificaten is gebaseerd op het huidige businessplan waarbij de bestaande aandeelhouders er voor hebben gekozen af te zien van het inprijzen van toekomstige productontwikkelingen. De nieuwe aandeelhouders profiteren dus net als de al bestaande aandeelhouders evenredig mee met het succes van de onderneming,” aldus Marinus van Driel, CEO van HyGear.

Het aandeel HyGear is een groeiaandeel. Toch kent de onderneming een bescheiden dividendbeleid, waarbij, als de solvabiliteit het toelaat, 2/3 van de winst wordt uitgekeerd en 1/3 van de winst wordt aangewend voor verdere groei.

HyGear dat in de markt bekend is door de ontwikkeling van compacte installaties voor de productie van industriële gassen, waaronder waterstof, zit midden in een proces om de focus te verleggen. Van louter eenmalige verkoop van de installaties volgt HyGear nu de beweging in de markt waarbij steeds meer vraag is naar een zogenaamde ‘GAAS-oplossing’ (Gas as a Service). In feite nemen klanten een abonnement op de gasvoorziening van HyGear. Dat maakt de winstgevendheid van het bedrijf op termijn groter, maar vraagt op korte termijn om meer werkkapitaal.