Specificaties

Obligatielening

Uitgevende instelling T Bello Netherlands B.V.
Lening € 2.000.000 (20.000 obligaties)
Minimumbedrag uitgifte € 500.000*
Nominale waarde € 100
Deelname Mogelijk vanaf € 500 (5 obligaties)
Rente 11% per jaar (excl. servicekosten)*
Rente -/- servicekosten 10,4% per jaar
Couponbedrag € 11 per jaar / € 0,92 per maand (excl. servicekosten)
Couponbedrag -/- servicekosten € 10,40 per jaar / € 0,87 per maand 
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 3e van elke maand
Uitgifte tranche 1 3 augustus 2023
Uitgifte tranche 2 4 september 2023
Uitgifte tranche 3 13 september 2023**
Looptijd Maximaal 60 maanden
Vervroegde aflossing Mogelijk na 24 maanden, zie Informatie Memorandum
Aflossingsdatum 3 augustus 2028
Zekerheden Garantie tot € 2.000.000 door MSHA International Ltd.
(100% indirecte aandeelhouder van T Bello Netherlands B.V.)
Informatie Memorandum Klik hier
Essentiële beleggersinformatie Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Aanpassingen rente en minimumbedrag uitgifte per 19-7-2023:
Minimumbedrag uitgifte verlaagd van € 2.000.000 naar € 500.000.
Bruto rente per jaar verhoogd van 8,5% naar 11%.
**Vervroegde sluiting inschrijving emissie tranche 3 op 8-9-2023; initieel 29-9-2023.