Effecten Speedbooks

Specificaties obligatie Speedbooks

Uitgevende instelling Speedbooks Software B.V.
Lening € 1.500.000 / 1.500 obligaties
Minimumbedrag € 500.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,5% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,9% per jaar
Coupon € 85 per jaar / € 7,09 per maand(excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 79 per jaar / € 6,59 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 19e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 Donderdag 19 november 2020
Uitgiftedatum tranche 2 Vrijdag 18 december 2020
Uitgiftedatum tranche 3 Dinsdag 19 januari 2021
Looptijd Maximaal 5 jaar
Einde inschrijving tranche 3 Dinsdag 12 januari om 17:00 uur*
Aflossingsdatum Donderdag 19 november 2025
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 12 november 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 12 november 2020.
Inschrijvingstermijn 2e keer verlengd; initieel 11 december 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 10 december 2020.

Inschrijven emissie