Speedbooks

Speedbooks Software BV houdt zich sinds de start bezig met de ontwikkeling en verkoop van financiële rapportagesoftware.

Speedbooks

Speedbooks Software BV houdt zich sinds de start in 2009 bezig met de ontwikkeling en verkoop van financiële rapportagesoftware. Wij  hebben daarvoor onze eigen financiële rapportagesoftware ontwikkeld. Dit is onze Speedbooks rapportagesoftware. Onze rapportagesoftware verwerkt de cijfers van de klant in overzichtelijke dashboards en overzichtelijke rapportages zodat de klant precies kan zien hoe elk onderdeel van de organisatie presteert. Wij bieden onze software in twee vormen aan:

Speedbooks: dit is onze uitgebreide offline desktopapplicatie.

Speedbooks Online: dit is onze online webapplicatie.

Wij richten ons met onze software vooral op het MKB en op accountants- en administratiekantoren.

MKB

Het MKB is het midden- en kleinbedrijf. Wij richten ons op MKB’ers waar meer dan 10 FTE (het aantal voltijdsmedewerkers) werkzaam zijn. Wij richten ons binnen deze groep vooral op controllers en financieel verantwoordelijken die onze software kunnen gebruiken voor het maken van rapportages van hun eigen bedrijf of administratie(s).

Accountants- en administratiekantoren

Wij richten ons binnen deze groep op accountants- en administratiekantoren die onze software kunnen gebruiken als applicatie voor hun klanten. Grotere kantoren binnen deze groep hebben vaak al een eigen product voor jaarrekeningen. Ze gebruiken onze software vooral voor het maken van tussentijdse rapportages. Kleinere kantoren binnen deze groep gebruiken onze software ook voor het genereren van de jaarrekeningen en het deponeren daarvan, namens hun klanten, bij de Kamer van Koophandel.

Wij bieden onze software vooral aan klanten in Nederland aan. In totaal hebben wij ongeveer 10.000 gebruikers.

speedbooks-emissie-beleggen

Mijlpalen en tijdlijn

Omzet en winst

 *€ 1.000 2018 AC 2019 AC 2020 FC 2021 FC 2022 FC
Omzet Speedbooks Online 4 6 350 1.240 2.310
Dashboard Online 94 84 100 120 140
Speedbooks Offline 1.073 1.179 1.200 1.200 1.200
Service Speedbooks Offline 873 965 1.100 1.300 1.500
Kortingen -34 -41 -20 -25 -30
Totale Omzet 2.011 2.193 2.730 3.835 5.120
EBITDA 337 322 640 1.570 2.680
Nettoresultaat na belasting 1 10 221 902 1.733

Marktontwikkeling

Wij zijn vooral actief in de Nederlandse markt. In de softwaremarkt worden traditioneel gezien software licenties verkocht. Deze licenties geven de gebruiker het recht om de software te gebruiken. Dit doen wij ook met onze offline variant van de Speedbooks software. Wel moeten gebruikers verplicht een meerjarig onderhoudscontract afsluiten om gebruik te kunnen blijven maken van de software. Wij merken in de softwaremarkt dat software als abonnementsdienst (software as a service of “SaaS”) gangbaarder wordt. Onze Speedbooks Online software is gebaseerd op dit model. Het voordeel van SaaS is dat dit een constante (maandelijkse) inkomstenstroom kan genereren.

Per 1 januari 2020 zijn er volgens de Kamer van Koophandel in Nederland ongeveer 2 miljoen ondernemingen actief. Wij hebben in totaal ongeveer 10.000 gebruikers. Zij voeren gezamenlijk ongeveer 60.000 administraties. Dit betekent dat wij in de Nederlandse markt nog ruimte zien om verder te groeien.

Uiteindelijk willen wij onze software ook buiten Nederland aanbieden. Wij denken dat onze software zo is ingericht dat deze eenvoudig in buitenlandse markten toe te passen is. Wel kunnen in andere landen andere voorwaarden gelden voor het opstellen van jaarrekeningen. Dit betekent dat wij mogelijk onze software daarop moeten aanpassen. Wij willen per 2022 in minimaal 2 buitenlandse markten actief zijn. Wij kijken daarvoor onder andere naar de België, Duitsland en Amerika. Vanwege onze groeiplannen geven wij deze obligaties uit.

 

Partners en klanten

Management

Links op de foto: Konstantijn Mikes, rechts op de foto: Lume Paulusma

Links op de foto: Konstantijn Mikes, rechts op de foto: Lume Paulusma

Structuur onderneming

organogram-speedbooks-beleggen-emissie

Leendoel

Wij willen maximaal € 1.500.000 lenen van beleggers. Het minimumbedrag dat wij willen lenen van beleggers is € 500.000. Wij willen dit als volgt investeren.

Minimaal Maximaal
Marketing binnenland € 200.000 € 500.000
Marketing buitenland € 50.000 € 150.000
Ontwikkeling software € 75.000 € 250.000
Versterking werkkapitaal € 175.000 € 600.000
Totaal € 500.000 € 1.500.000
  • Marketing: Wij willen groeien met Speedbooks Online. Daarom is het belangrijk te investeren in marketing.
  • Ontwikkeling software: Nog niet alle functionaliteiten van onze offline variant van Speedbooks zijn beschikbaar in Speedbooks Online. Op de langere termijn is het de bedoeling dat dit wel het geval is.
  • Versterking werkkapitaal: Wij willen onze werkkapitaal positie versterken. Hiermee kunnen wij ruimte creëren op onze rekening‑courant met ABN AMRO Bank N.V.

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Speedbooks Software geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen. Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien wij niet snel genoeg groeien of als concurrenten het beter doen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het prospectus en het informatiedocument.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: