Heerenveen, 9 december 2020

Inmiddels is er voor meer dan € 1.100.000 ingeschreven op de Speedbooks Software B.V. 8,5% obligatielening. Er is besloten de inschrijvingstermijn nogmaals te verlengen. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 1.500.000.

De uitgifte van de obligaties uit de tweede tranche zal op vrijdag 18 december 2020 plaatsvinden. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing van de obligaties geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op dinsdag 12 januari 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op dinsdag 19 januari 2021 de derde tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties rentedragend zijn.

De aflossingsdatum van alle tranches is 19 november 2025. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf woensdag 20 januari 2021* verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Vrijdag 11 december 2020 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Vrijdag 18 december 2020 Uitgifte obligaties tranche 2
Dinsdag 12 januari 2021 om 17:00 Sluiting inschrijving tranche 3
Dinsdag 19 januari 2021 Uitgifte obligaties tranche 3
Woensdag 20 januari 2021 Eerst mogelijke handel via NPEX*

* Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn