Specificaties

Obligatielening

Uitgevende instelling Soolutions Holding B.V. 
Lening € 800.000 (8.000 obligaties)
Minimumbedrag uitgifte € 500.000
Nominale waarde € 100
Deelname emissie Mogelijk vanaf € 500 (5 obligaties)
Rente 11% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 10,4% per jaar
Couponbedrag € 11 per jaar / € 0,92 per maand (excl. servicekosten)
Couponbedrag -/- servicekosten € 10,40 per jaar / € 0,87 per maand 
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 21e van elke maand
Uitgifte tranche 1 21 december 2023
Uitgifte tranche 2 22 januari 2024
Uitgifte tranche 3 21 februari 2024*
Looptijd Maximaal 60 maanden
Aflossingsdatum 21 december 2028
Vervroegde aflossing Mogelijk, na 2 jaar uitgifte tranche 1
Zekerheden Eerste pandrecht op intellectuele eigendomsrechten van:
Soolutions Holding B.V.
Soolutions E-commerce B.V.
Informatie Memorandum Klik hier
Essentiële beleggersinformatie Klik hier

*Inschrijving tranche 3 vervroegd gesloten op 1-2-2024 vanwege voltekening emissie; initieel 16-2-2024.