Specificaties

Obligatielening IV

Uitgevende instelling R&R Mechatronics International B.V.
Lening € 5.000.000 (50.000 obligaties)
Minimumbedrag uitgifte € 1.000.000*
Nominale waarde € ​100
Deelname Mogelijk vanaf € 500 (5 obligaties)
Rente 11% per jaar (excl. servicekosten)*
Rente -/- servicekosten 10,4% per jaar
Coupon € 11 per jaar / € 0,92 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 10,40 per jaar / € 0,87 per maand
Betaaldatum coupon
Binnen 5 werkdagen na de 20e van elke maand
Uitgifte tranche 1 20 januari 2024
Uitgifte tranche 2 20 februari 2024
Uitgifte tranche 3 20 maart 2024
Looptijd Maximaal 72 maanden
Vervroegde aflossing Mogelijk vanaf het eerste jaar, zie Informatie Memorandum.
Zekerheden Tweede pandrecht op debiteuren en voorraden van R&R Mechatronics International B.V. en de 2 Nederlandse dochtermaatschappijen.
Eerste pandrecht op deze zaken zijn gegeven aan Corona Overbruggingslening Regio Utrecht B.V.
Het gaat om een lening van € 1.176.000 per 31 december 2023 (plus bijgeschreven rente).
Zodra die lening en rente is terugbetaald, vervalt dat pandrecht.
Daarmee wordt het tweede pandrecht automatisch het eerste pandrecht.
Zie ook hoofdstuk 3.16 van het Informatie Memorandum.
Einde inschrijving emissie tranche 3 15 maart 2024**
Informatie Memorandum Klik hier
Essentiële beleggersinformatie Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Aanpassing rente en minimumbedrag uitgifte:
Per 6-12-2023 bruto rente per jaar verhoogd van 9,6% naar 11%.
Per 16-1-2024 minimumbedrag uitgifte verlaagd van € 3.500.000 naar € 1.000.000.
**
Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.

Specificaties

Obligatielening III

Uitgevende instelling R&R Mechatronics International B.V.
Lening € 3.000.000 / 3.000 obligaties
Minimumbedrag € 1.000.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 23e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 23 april 2020*
Uitgiftedatum tranche 2 25 mei 2020*
Uitgiftedatum tranche 3 19 juni 2020*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 23 april 2025
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* ​​​Inschrijvingstermijn 1ste keer verlengd; initieel 16-4-2020; zie ook het nieuwsbericht d.d. 16 april 2020​​Inschrijvingstermijn 2de keer verlengd naar 16-6-2020, initieel 18-5-2020; zie ook het nieuwsbericht d.d. 18 mei 2020. ​

Specificaties

Obligatielening II

Uitgevende instelling R&R Mechatronics International B.V.
Lening € 1.103.000 / 1.103 obligaties**
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 11e van elke maand
Uitgiftedatum Donderdag 11 juli 2019*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 11 juli 2024
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 1-7-2019; initieel 8-8-2019.
**Initieel 1.499 obligaties:
Per 20-1-2024 zijn 372 obligaties RR Mechatronics lening II geconverteerd naar RR Mechatronics lening IV.
Per 20-2-2024 zijn 24 obligaties RR Mechatronics lening II geconverteerd naar RR Mechatronics lening IV.

Specificaties

Obligatielening I

Per 20 december 2023 gewijzigde voorwaarden van toepassing.

Uitgevende instelling R&R Mechatronics International B.V.
Lening € 2.667.000 / 2.667 obligaties***
Nominale waarde € ​1.000
Rente 11,0% per jaar (excl.servicekosten)**
Rente -/- servicekosten 10,4% per jaar
Coupon € 9,17 per maand (excl. servicekosten)**
Coupon -/- servicekosten € 8,67 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 20e van elke maand
Uitgiftedatum 20 december 2018*
Looptijd Maximaal 6 jaar**
Aflossingsdatum 20 december 2024**
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus**
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 14-12-2018; initieel 28-12-2018.
**Gewijzigde voorwaarden per 20 december 2023:
Initiële specificaties:
Rente per jaar: Bruto 8% (Netto 7,4%).
Coupon: Bruto € 6,67 per maand (Netto € 6,17 per maand).
Looptijd: Maximaal 5 jaar.
Aflossingsdatum: 20-12-2023.
Zie het SOB bericht d.d. 18-12-2023 voor de gewijzigde voorwaarden.
***
Initieel 3.500 obligaties:
Per 20-1-2024 zijn 807 obligaties RR Mechatronics lening I geconverteerd naar RR Mechatronics lening IV.
Per 20-2-2024 zijn 26 obligaties RR Mechatronics lening I geconverteerd naar RR Mechatronics lening IV.