Zwaag, 16 april 2020 – De directie van RR Mechatronics is verheugd dat inmiddels voor bijna € 1,9 miljoen is ingeschreven op de 8% obligaties. Vanwege de nog te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 3.000.000. 

De uitgifte van obligaties zal in een eerste tranche plaatsvinden op donderdag 23 april 2020 en zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing voor de eerste tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 18 mei 2020, 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op maandag 25 mei 2020 de tweede tranche worden uitgegeven die vanaf die datum rentedragend is. De aflossingsdatum van beide tranches is 23 april 2025.

Beide tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf donderdag 28 mei 2020 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn
Donderdag 16 april 2020; 17:00 uur Sluiting eerste tranche
Donderdag 23 april 2020 Uitgifte eerste tranche
Maandag 18 mei 2020; 17:00 uur Sluiting tweede tranche
Maandag 25 mei 2020 Uitgifte tweede tranche
Donderdag 28 mei 2020 Eerst mogelijke handelsronde via NPEX