RR Mechatronics

RR Mechatronics is een medisch technologiebedrijf dat bloedanalyse instrumenten voor laboratoria ontwikkelt en produceert; Wij zijn Masters of Measurement.

Over RR Mechatronics

De medewerkers van RR Mechatronics vinden dat iedere patiënt recht heeft op een juiste diagnose.
Wij ontwikkelen en produceren bloed analyse instrumenten voor laboratoria. Wij zijn Masters of Measurement.

RR Mechatronics (sinds 1986) is een snelgroeiend medisch technologiebedrijf dat in de drie opeenvolgende jaren 2016, 2017 en 2018 zich heeft gekwalificeerd als FD Gazelle, een award voor snelgroeiende Nederlandse ondernemingen.

Producten

Wij ontwikkelen en produceren instrumenten en toebehoren die wereldwijd gebruikt worden in laboratoria voor de diagnose van bloed. Dit is de markt voor in-vitro diagnostiek (IVD); het meten van, in ons geval, bloed in glas, buiten het lichaam. Afgekort zijn wij actief in de, attractieve, IVD-markt en daarbinnen in het segment hematologie (bloed).

  • Wij zijn marktleider in het volledig geautomatiseerd meten van bloedbezinking.
  • Wij zijn uniek met de Lorrca, een instrument dat sinds deze zomer ook de ernst van sikkelcel ziekte kan meten.
  • Wij hebben een nieuw instrument ontwikkeld dat reagens produceert uit geconcentreerd reagens (RPI). Dit wordt gebruikt in grote bloedanalyse instrumenten. Dit hightech instrument is de opvolger van het huidige model dat wij al jaren produceren.
  • Onze instrumenten hebben specifieke reagens nodig en controlebloed waarmee laboratoria kunnen voldoen aan hun kwaliteitseisen. Ook leveren wij onderdelen en service.

Sikkelcelziekte

Dagelijks sterven 500 kinderen voor hun vijfde levensjaar aan sikkelcelziekte. Volwassen patiënten worden meestal niet ouder dan 40-50 jaar. Sikkelcelziekte komt vooral voor bij mensen van wie de voorouders afkomstig zijn uit tropische en subtropische landen of uit landen rondom de Middellandse Zee. Het gaat om landen waar malaria voorkomt of in het verleden voorkwam. Dat komt omdat dragerschap voor sikkelcelziekte beschermt tegen een malaria infectie. Door emigratie is sikkelcelziekte ook doorgedrongen in de Verenigde Staten, Europa en Australië. Wereldwijd lijden 25 miljoen mensen aan sikkelcel ziekte.

Afbeelding van rode bloedcellen die sikkelen en die vastlopen in een bloedvat

Point-of-Sickling, afgekort tot PoS is de nieuwe marker die door ons via de Lorrca Oxygenscan is geïntroduceerd. Wereldwijd wordt deze marker nu al genoemd en gebruikt door sikkelcelspecialisten. Met de PoS kan voor het eerst de ernst van sikkelcel worden gemeten, wordt met de uitslag PoS medicatie bepaald en wordt het verloop van de PoS bij patiënten gemonitord. Verbetert de PoS dan is dat goed voor patiënt en behandelaar, verslechtert de PoS dan is dat een teken de behandeling aan te passen.

 Naast artsen en researchers, gebruiken nu al 15 pharma bedrijven de Lorrca Oxygenscan in de ontwikkeling van hun medicijnen.

Lorrca

De Lorrca is ons zeer gespecialiseerde instrument voor meting van rode bloedcellen
Het is een platform waarop verschillende metingen gedaan kunnen worden van de mechanische eigenschappen van rode bloedcellen. De Lorrca wordt al jarenlang door hematologie-onderzoekers over de hele wereld ingezet.

Starrsed, de gouden standaard voor geautomatiseerde bloedbezinking

Voor zover wij weten zijn wij wereldmarktleider in instrumenten die bloedbezinking meten, een van ’s werelds meest aangevraagde bloedtesten in laboratoria.  Jaarlijks doen onze bloedbezinkingsautomaten 100 miljoen metingen volgens de gouden standaard voor het meten van bloedbezinking. Onze Starrsed range instrumenten voor bloedbezinking beslaat instrumenten voor kleine tot de grootste laboratoria van de wereld. De Starrsed range van instrumenten voor de meting van bloedbezinking van RR Mechatronics is uniek doordat wij de enige zijn die de gouden standaard Westergren heeft geautomatiseerd.

Westergren methodiek

In de medische sector, en dus ook in de in-vitro diagnostiek, worden gouden standaarden (reference methods) aangehouden. Voor bloedbezinking is de gouden standaard de Westergren methodiek. De ICSH (International Council for Standardization in Haematology) heeft in 2017 opnieuw de Westergren methodiek herbevestigd.

De geautomatiseerde instrumenten van onze concurrenten om bezinking te meten maken geen gebruik van de Westergren methodiek. Deze instrumenten correleren slecht met de gouden standaard. Dit betekent dat de uitslag van die instrumenten voor artsen slecht vergelijkbaar is met de uitslag van de gouden standaard Westergren methodiek. Ter controle kan de bloedbezinking overigens ook handmatig worden gemeten. Dit gebeurt dan met de handmatige Westergren methodiek.

Recurring business

Onze Starrsed instrumenten voor het meten van bloedbezinking en ons Lorrca instrument voor de analyse van rode bloedcellen, gebruiken speciale vloeistoffen om metingen te kunnen uitvoeren met bloed. Deze reagens leveren wij volgens onze eigen receptuur. Tevens leveren wij bloedcontrolevloeistoffen voor kwaliteitsmetingen.

Samen met onderdelen zijn dit consumables en deze recurring business blijft groeien en is nu zelfs goed voor al iets meer dan de helft van onze omzet.

RPI: Reagens productie uit geconcentreerd reagens

Wij hebben een instrument ontwikkeld voor het produceren van reagens uit geconcentreerd reagens. Dat is de RPI: Reagent Production Instrument. De nieuwe RPI is de moderne high-tech opvolger van de bestaande RPU en wordt gebruikt door grote laboratoria.

Reagens is speciale vloeistof die wordt gebruikt om het bloed te laten bezinken. Door reagens bij bloedonderzoek aan het bloed toe te voegen, gedraagt het bloed zich alsof het in het lichaam is.

De nieuwe RPI, die onderdeel is van het New Product Development programma van RR Mechatronics, wordt in het vierde kwartaal 2020 geïntroduceerd.

Wereldwijde groei

Sinds 2014 zijn wij sterk gegroeid. Daarvoor hebben wij in 2016, 2017, 2018 en 2019 ieder jaar een FD Gazelle award voor snelgroeiende ondernemingen ontvangen. Al onze product ranges hebben hieraan bijgedragen. De groei komt uit bestaande markten (landen waar wij al jaren actief zijn) en uit zogenaamde emerging markets, opkomende markten met name in Zuidoost Azië en het Midden-Oosten waar wij gestart zijn in de jaren na 2014.

Wij verwachten in 2020 met de leveringen aan China en Rusland te starten. Een eerste levering aan India is uitgeleverd in 2019.

In onderstaande kaart is aangegeven in welke huidige landen (2020) wij actief zijn en in welke landen wij verwachten te starten met distributie in 2020.

Succesfactoren

RR Mechatronics heeft zich continu en stabiel ontwikkeld tot een breed mechatronisch (combinaties van elektronica, mechanica en softwarebesturing) bedrijf. Onder nieuw management heeft het bedrijf in 2014 zich gefocust op enkel de in-vitro diagnostiek markt en daarbinnen op het segment hematologie (bloed). Onze belangrijkste product range is momenteel de Starrsed lijn van bloed bezinkingsinstrumenten. Deze werken met de Gouden Standaard Westergren methodiek. Gouden Standaarden worden wereldwijd erkend en gewenst.

Het bedrijf is ook in medewerkers belangrijk gegroeid. Momenteel werken meer dan 90, vaak hoogopgeleide en zeer gemotiveerde collega’s bij ons bedrijf. Wij zijn vooral sterk gegroeid in het aantal engineers om ruimte te geven aan de ontwikkeling van nieuwe metingen op bestaande instrumenten (Lorrca Oxygenscan) of bestaande instrumenten te vervangen voor moderne nieuwe instrumenten.

Sinds onze strategische focusbepaling opereren wij enkel nog op de IVD-markt. Een gezonde en snelgroeiende markt die vraagt om geautomatiseerde oplossingen. De IVD-markt is attractief en groeit onder invloed van de stijging van de wereldbevolking en de ontwikkeling dat steeds meer mensen medische zorg kunnen ontvangen en mensen steeds ouder worden.

Wij hebben de afgelopen jaren onze contacten met onze distributeurs wereldwijd sterk geïntensiveerd. Door nieuwe distributeurs aan te stellen in landen waar wij nog niet actief waren hebben wij ook groei kunnen bijschrijven. In 2020 verwachten wij de eerste Starrsed bloedbezinking instrumenten te leveren in China en Rusland.

De doorbraak van de Lorrca Oxygenscan waarmee nu niet alleen algemeen bloedonderzoek maar ook specifiek een ziekte gemeten kan worden, is een belangrijke ontwikkeling en stimulans voor ons bedrijf. Wij zien mogelijkheden om ook andere ziektes te kunnen analyseren en zo behandelingen mogelijk te maken, zoals bij de enzymziekte G6PD, waaraan wereldwijd 400 miljoen mensen lijden.

Management

rr-mechatronics-management-team

Het management team van RR Mechatronics bestaat uit van links naar rechts:
Maurice de Boer RA (Finance Manager) | Jan Buis MBA (CEO) | Ing. Olaf Smit (Operations Manager) | Wouter de Vries B Ec BA (Business Manager) | Mr. Brent Kooreman (HR Manager).

Organisatie

Wij bedienen de markt via onze verkoop en service entiteiten Mechatronics Instruments B.V. en onze eigen sales & service organisatie Mechatronics USA LLC voor de Amerikaanse markt. Al onze R&D-activiteiten, onze productie en assemblage vindt plaats in RR Mechatronics Manufacturing B.V.

Wij zijn gestopt met activiteiten binnen Mechatronics Software Applications B.V. om zo onze gekozen focus op de in-vitro diagnostiek markt te leggen.

Wij worden gesteund door twee aandeelhouders. Aletra Capital Partners is een samenwerkingsverband van investeerders die hun eigen geld investeren. Gubernatio is de werkmaatschappij van onze bestuurder, Jan Buis.

Leendoel

Wij willen € 3.000.000 lenen van beleggers. Wij willen groeien door onze instrumenten verder te ontwikkelen. Na de eerdere succesvolle obligatieleningen willen wij nu een volgende tranche lenen om ons belangrijke New Product Development programma te completeren.

De opbrengst van deze obligatielening wordt geheel geïnvesteerd in de productontwikkeling van onze Starrsed instrumenten voor bloedbezinking, de ontwikkeling van de nieuwe RPI (launch Q4-2020) en de doorontwikkeling van de Lorrca. Het grootste deel van de investering wordt uitgegeven aan de bekostiging van onze R&D-engineers.

Hier willen wij het geld aan besteden: Als wij € 3.000.000 lenen, willen wij dit
zo besteden:
Als wij € 1.000.000 lenen, willen wij dit
zo besteden:
Loonkosten R&D-engineers € 2.400.000 € 900.000
Productontwikkeling instrumenten € 400.000 € 100.000
Marktgroei  € 200.000  € 0
Totaal € 3.000.000 € 1.000.000

Verkopen wij voor minder dan € 3.000.000 aan obligaties? Dan zullen wij onze plannen faseren.

Meer informatie over RR Mechatronics vindt u op de website. Voor inhoudelijke vragen over de obligatielening kunt u contact opnemen met Jan Buis (CEO), telefonisch bereikbaar op 0229-291129 of per mail via [email protected].

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat R&R Mechatronics International B.V. geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de prognoses niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het prospectus en het informatiedocument .

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

Effecten

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs:

Aanbod
Terug naar boven