Specificaties

Obligatielening

Uitgevende instelling Liquidseal Holding B.V.
Lening € 1.750.000 / 1.750 obligaties
Minimumbedrag uitgifte € 500.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 7e van elke maand
Uitgiftedatum Vrijdag 7 oktober 2022* 
Looptijd Maximaal 5 jaar 
Vervroegde aflossing Mogelijk, na 1 jaar. Zie hoofdstuk 4.4 prospectus 
Aflossingsdatum 7 oktober 2027
Zekerheden Hoofdelijke medeschuldenaarstelling, zie hoofdstuk 4.6 en bijlage II prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven en rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving vervroegd gesloten op 30-9-2022; initieel 3-11-2022.