Liquidseal

Liquidseal

Ontzettend veel eten wordt verspild in de keten van kweker naar consument. Liquidseal heeft een coating ontwikkeld voor groente en fruit om deze verspilling tegen te gaan en verkoopt deze wereldwijd. Onze gepatenteerde coating is eetbaar, bestaat uit plantaardig materiaal, is biologisch afbreekbaar en zonder meer goed voor mens en milieu!

Over Liquidseal

Liquidseal is een milieuvriendelijke, ultradunne beschermlaag die in vloeibare vorm door middel van sprayen of dippen wordt aangebracht op bederfelijke producten, zoals snijbloemen en fruit. De beschermlaag zorgt voor een verlenging van de houdbaarheid van deze producten.

Liquidseal is volledig duurzaam, volledig mens- en natuurvriendelijk en volledig in lijn met de huidige duurzaamheidseisen. Liquidseal is milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar en composteerbaar. De bestanddelen van Liquidseal zijn afkomstig uit natuurlijke plantaardige bronnen.

We hebben veel respect voor onze planeet en haar bewoners. Met Liquidseal willen wij een bijdrage leveren aan het verminderen van voedselverspilling in de gehele leveringsketen van fruit en het gebruik van plasticverpakkingsmaterialen.

Momenteel is er een sterke ontwikkeling, gedreven door zowel publiek als overheden, die minder verspilling en minder gebruik van plastic verpakkingen en chemicaliën noodzakelijk maakt. Deze ontwikkeling is voor ons zeer gunstig. De specifieke producteigenschappen van Liquidseal voldoen volledig aan de nieuwe behoeften en eisen van de markt. Wij merken dan ook dat de ontwikkeling gepaard gaat met een steeds groter wordende vraag naar ons product.

Volgens schattingen wordt 30%-50% van al het fruit en groente weggegooid nog voordat het de consument heeft bereikt. Doordat de productie van fruit en groente afhankelijk is van water, draagt het weggooien van groenten en fruit ​​wereldwijd aanzienlijk bij aan waterverspilling. Doordat Liquidseal voedselverspilling in de hele leveringsketen (van veld-naar-vork) voorkomt en productafval tot 30 – 40% vermindert, dragen onze coatings bij aan een optimaal gebruik van grondstoffen zoals water en vruchtbare grond.

Naast het gebruik van plastic, wordt met de toepassing van Liquidseal ook de behoefte aan het gebruik van pesticiden gereduceerd.

Onze coating is plant-based (op planten gebaseerd) en vrij van chemicaliën. Liquidseal bevat geen actieve ingrediënten en wordt niet opgenomen in het fruit. De coatings van Liquidseal zijn milieuvriendelijk en gecertificeerd als biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Onze coatings kunnen ook worden gebruikt op biologisch fruit. Liquidseal is goedgekeurd door KIWA. Deze onafhankelijke en internationale organisatie zorgt voor hooggekwalificeerde certificeringen.

Onze missie is om de houdbaarheid van bederfelijke agrarische producten te verbeteren op een innovatieve, duurzame en kosteneffectieve manier. Onze unieke naoogst recepturen voor kwekers en groothandelaren in de bloementeelt- en tuinbouwsector resulteren in het behouden van de productkwaliteit en het verlengen van de producthoudbaarheid gedurende de gehele leveringsketen.

Onze visie is om een breed scala aan producten te ontwikkelen die geschikt zijn voor onze klanten in de bloementeelt en tuinbouw, zowel in de conventionele als de biologische landbouw. We willen dit bereiken door binnen onze eigen Research & Development afdeling voortdurend recepturen te ontwikkelen en te verbeteren waar dit kan.

Naast de vijf geografische focusmarkten (EU, US, India, Brazilië en Mexico) blijven wij ons concentreren op onze productlijnen (Avocado, Mango, Papaja, Meloen en Citrus). Tot op heden behalen we met Liquidseal voor rozen (nog) de meeste omzet. Vanuit de financiële basis die wij hebben met Liquidseal rozen, zijn we begonnen met investeren in Liquidseal voor fruit. De markt van ‘fruitbescherming’ en daarmee het potentieel voor Liquidseal is vele malen interessanter en groter dan de markt voor de bescherming van rozen. Wij verwachten dat we met onze huidige strategie, die vooral gericht is op de groei in de fruitmarkt, de groei van Liquidseal kunnen versnellen. Naast de focusmarkten en productlijnen zijn er nog drie nieuwe producten die aan de vooravond staan van een marktintroductie te weten: banaan, eieren en komkommer.

Producten

Onze producten voor fruit zijn te verdelen in 2 productgroepen: Liquidseal-ECO en Liquidseal PREMIUM.

Wij beschikken over de technologie om met ons ECO- en PREMIUM-aanbod het volledige fruit- en groente assortiment te bestrijken. Beide producten verminderen de behoefte aan kunststoffen en chemicaliën, verlengen de houdbaarheid en zijn gemakkelijk aan te brengen met standaardapparatuur, wat betekent dat ze bij de kweker kunnen worden aangebracht om de houdbaarheid verder te verbeteren.

De specifieke producteigenschappen van Liquidseal beïnvloeden de verdamping van het fruit. Dit resulteert in diverse productvoordelen- en mogelijkheden:

 • verminderen gewichtsverlies
 • behouden van productkwaliteit
 • reduceren van schimmelinfectie
 • tegengaan van productverlies
 • kostenvermindering in de leveringsketen
 • vergroten van de transportflexibiliteit (zee v. lucht)
 • verlengen van het verkoopmoment
 • bereiken van nieuwe markten

Voor elk product is een specifieke formulering nodig die de beste prestaties levert. Om tot de beste formulering voor een fruitsoort te komen, worden uitgebreide ontwikkel- en testfases doorlopen. De ontwikkeling van een product begint in ons eigen laboratorium. Ieder fruitsoort heeft zijn eigen metabolisme. Door de producteigenschappen van Liquidseal PREMIUM of ECO aan te passen, ontwikkelen wij een product dat een fruitsoort beschermd maar tegelijkertijd voldoende gelegenheid geeft om te ‘ademen’. De volgende stap is het uitvoeren van een groot aantal proeven met potentiële klanten om hen de toegevoegde waarde van onze producten te tonen en te overtuigen.

In de volgende paragrafen worden onze producten beschreven die succesvol de ontwikkel- en testfases hebben doorlopen en inmiddels worden geleverd aan onze klanten.

Avocado

Liquidseal voor avocado’s is verkrijgbaar in twee varianten, een PREMIUM-coating en een ECO-coating.

Liquidseal voor avocado’s biedt een veilige en individuele bescherming van het fruit direct na de oogst. Het resultaat is een langere houdbaarheid, het behouden van productkwaliteit en het verminderen van product verlies in de verschillende fases van naoogst, transport, opslag en verkoop.

ECO-coating

Liquidseal ECO voor avocado’s is een biologisch afbreekbaar product dat direct na de oogst op het fruit wordt toegepast en daarmee zorgt voor een verlengde houdbaarheid. Het product is ontwikkeld om product verlies tegen te gaan en de kwaliteit van het fruit te behouden. Deze coating is niet eetbaar.

Premium coating

Liquidseal voor Avocado Premium is een duurzame coating en is veilig voor mens, dier en milieu. De coating kan worden toegepast in het land van herkomst bij de kweker of in het land van bestemming bij de vestiging van de importeur.

De Premium-coating is compliant met de EU- en FDA-regelgeving en is geregistreerd als Voedsel Additief. Liquidseal voor Avocado Premium is een eetbare coating en is ontwikkeld om product verlies tegen te gaan en de kwaliteit van het fruit te behouden.

Voor meer productvoorbeelden bekijk het prospectus.

Bron: testresultaten van Liquidseal-laboratorium.

Patent Land
Coating for lily bulbs Nederland, Frankrijk
Coating for flower heads Australië, China, Colombia, Duitsland, Ecuador, Ethiopië, Frankrijk, India, Italië, Kenia, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten
Coating for fruit België, Brazilië, Chili, China, Colombia, Duitsland, Ecuador, Egypte, Europa, Filipijnen, Frankrijk, Hong Kong, India, Indonesië, Italië, Japan, Marokko, Mexico, Nederland, Peru, Spanje, Thailand, Verenigde Staten, Zuid-Afrika
Edible coating composition for coating fresh harvest products België, Brazilië, Chili, China, Colombia, Duitsland, Ecuador, Egypte, Europa, Filipijnen, Hong Kong, India, Indonesië, Japan, Mexico, Peru, Spanje, Thailand, Verenigde Staten, Zuid-Afrika
PVOH-coating voor eieren Nederland
Microencapsulated drop film release and capture system Europa

Omzet en winst

Omzet en winst

Winst- en verliesrekening 01-01-2020 t/m 31-12-2020 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Netto omzet 502.198 1.024.628
Kostprijs van de omzet -133.855 -165.360
Bruto winst 368.343 859.268
Overige bedrijfsopbrengsten 27.000 236.789
Bruto marge 395.343 1.096.057
Personeelskosten -178.032 -214.002
Overige bedrijfskosten -651.172 -568.552
Kosten -829.204 -782.554
Afschrijvingen -145.918 -62.506
Bedrijfsresultaat -579.779 250.997
Financiële baten en lasten -108.231 -55.348
Resultaat voor belasting -688.010 195.649
Belasting 76.134 -3.803
Resultaat deelnemingen 12.956 44.837
Resultaat na belastingen -751.188 244.289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! Wij weten niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook hebben wij aannames gedaan, maar het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses zullen uitkomen, is dus heel onzeker. U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. U moet uw beslissing om te beleggen in de obligaties dus niet nemen op basis van deze prognose.

Bij het opstellen van onze prognose hebben wij een aantal uitgangspunten gehanteerd. Het gaat om de volgende uitgangspunten:

 • Wij verkopen voor € 1.750.000 aan obligaties
 • Non-Covid tijdperk (d.w.z. wij ondervinden geen uitval van de vraag als gevolg van Covid)
 • De komende jaren wordt de omzetgroei vooral gerealiseerd in de productgroep ‘Fruit’. De omzet van onze productgroep ‘Bloemen’ zal stabiel blijven.
 • De trends in de markt blijven gericht op ‘minder voedselverspilling’ en ‘minder plastic verpakking’ (Met Liquidseal zitten we in de ‘sweetspot’ van deze trends);
 • Wij hebben onze verwachtingen gebaseerd op het aantal ‘leads’ waar wij momenteel (in verschillende fases) mee bezig zijn. In onderstaande (conservatieve) prognoses gaan wij ervan uit dat 10% van deze ‘leads’ daadwerkelijke klanten zullen worden de komende jaren. Nieuwe leads zijn niet meegenomen in de prognoses.
 • In onze financiële prognoses hebben wij geen rekening gehouden met de projecten voor eieren, bananen en komkommers. Als deze projecten succesvol zijn, zal onze omzet (substantieel) harder groeien dan geprognotiseerd.

Hoe ziet de markt eruit?

Liquidseal richt zich op de wereldwijde fruitmarkt. Deze kenmerkt zich door hoge volumes en lange transporttijden (1-3 weken).

De leveringsketen bestaat uit:

 1. kweker > 2. importeur  > 3. retail  > 4. consument
 2. Liquidseal richt zich op 4 van de 5 grootste fruit producerende landen te weten Brazilië, India, Mexico en de US. Door Liquidseal te introduceren bij de kweker in het land van herkomst wordt het meeste voordeel behaald door het gebruik van Liquidseal.
 3. In de US en EU hebben we direct contact met de importeur om de toegevoegde waarde aan te tonen en een pull vanuit de importeurs richting de kwekers te realiseren.
 4. In de US en EU is binnen de retail vanuit de consument een sterke trend waarneembaar waar aandacht is voor de reductie van plastic verpakking en het terugdringen van voedselverspilling. Voor beide trends biedt Liquidseal de oplossing. Door in contact te zijn met de retail wordt een pull richting de importeurs en indirect richting de kwekers gerealiseerd.
 5. De consument heeft uiteindelijk het grootste voordeel van het gebruik van Liquidseal:
 • Het ontvangt kwalitatief een beter product
 • Er wordt een duurzame oplossing geboden ten aanzien van de reductie van plastic verpakking
 • Er hoeft minder voedsel te worden verspild omdat deze langer houdbaar is.

Momenteel hebben we met grote toonaangevende partijen in de leveringsketen ( kwekers – importeurs – retailers) een commerciële relatie. Met de voorgenomen groei van onze organisatie zullen we deze bestaande relaties verder gaan uitbouwen en veel bestaande contacten (leads) die we nu al hebben, kunnen doorzetten naar een commerciële relatie.

In welke landen zijn wij actief?

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Leiden. Vanuit daar coördineren wij onze wereldwijde leveringen en operaties. Lokaal werken wij (op de datum van dit prospectus) met toegewijde vertegenwoordigers en distributeurs in Spanje, Turkije, Zuid-Afrika, Zuid- Midden Amerika (Ecuador, Chili, Colombia, Mexico, Peru en Brazilië), Kenia en India. Door gebruik te maken van lokaal gevestigde vertegenwoordigers en distributeurs hebben wij toegang tot hun netwerk en infrastructuur. Ook begeleiden onze lokale vertegenwoordigers de distribiteurs en telers bij testen.

Op kaarten zijn de landen waar de registratie van Liquidseal reeds is gerealiseerd (en wij actief zijn) in het groen aangegeven. In de oranje landen zijn wij bezig om een registratie te verkrijgen.

 Liquidseal ECO

Liquidseal Premium

Groen Registratie is rond en klaar voor commercialisatie
Geel Bezig met registratie / uitzoeken
Oranje Uitgezocht maar moeten nog handelingen plaatsvinden om registratie af te ronden. Over het algemeen betekent dit dat we nog geen geschikte lokale partij hebben gevonden om dit nu daadwerkelijk door te zetten

Toekomst & Strategie

Onlangs zijn diverse landen (waaronder Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) begonnen met het verbieden van het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal of het opleggen van extra heffingen op het gebruik ervan. Deze ontwikkeling is zeer gunstig voor onze marktpositie.

Een andere ontwikkeling is dat klanten van supermarktketens zich meer bewust worden van, beter geïnformeerd zijn over en gevoeliger zijn voor allerlei duurzaamheidskwesties. De klanten dringen er bij die ketens op aan duurzamer te worden. Op hun beurt dwingen de supermarktketens die eisen af aan hun groothandelaren en dus aan de telers.

Zonder plastic verpakking zal de voedingsindustrie te maken krijgen met een zeer aanzienlijk verlies als gevolg van een kortere houdbaarheid en een verlies van de algehele kwaliteit van de producten. De industrie is op zoek naar oplossingen om aan deze eisen te kunnen voldoen in combinatie met de druk om niet in te boeten aan houdbaarheid en kwaliteit.

Gedreven door de consumenten en door de Europese ‘Green Deal’ moet de voedingsindustrie het gebruik van chemicaliën en plastic terugdringen.2 Frankrijk heeft het gebruik van plastic voor kleinere verpakkingen (< 1,5 kg) al verboden. Het Verenigde Koninkrijk kondigde de Plastic Packaging Tax (PPT) aan die vanaf 1 april 2022 van kracht is. Het is onze verwachting dat veel EU-landen spoedig zullen volgen met soortgelijke acties.

Geografische strategie

Geografisch zullen wij ons richten op de groothandelaren en detailhandelaren in de EU en op onze 4 belangrijkste markten, namelijk Brazilië, Mexico, India en de VS.

 • In Brazilië. Mexico en India hebben we een distributeur actief. We zijn van plan om onze eigen technische- en verkoopondersteuners aan te stellen om onze distributeurs bij te staan.
 • In de Verenigde Staten mogen onze producten worden gebruikt op alle soorten fruit en groenten. Om de Amerikaanse markt te betreden zullen wij een klein verkoopteam samenstellen en een distributeur selecteren. Door een nieuwe samenwerking met de wereldwijde hoofdproducent van komkommerzaden hebben wij een zeer mooi platform verkregen om in de Verenigde Staten te starten in de komkommermarkt. Vanuit daar zullen we in de Verenigde Staten uitbreiden naar andere groenten en fruit.
 • De focus in Nederland ligt op de EU-retailers en hun importeurs. Deze retailers kunnen een afzet genereren van 15.000 tot 100.000 liter Liquidseal per retailer. Volgens onze prognoses zou dit kunnen leiden tot circa 1,5 miljoen liter Liquidseal aan potentiële afzet, goed voor een potentiële omzet van > € 20 mln.
 • In 2021 hebben wij de eerste omvangrijke omzet in het fruit segment geboekt. Het klantenbestand laat nu al terugkerende (recurring) omzet zien.
Productstrategie

Naast de vijf geografische focusmarkten blijven wij ons concentreren op onze productlijnen. Momenteel behalen we met Liquidseal voor rozen (nog) de meeste omzet. Vanuit de financiële basis die wij hebben met Liquidseal rozen, zijn we begonnen met investeren in Liquidseal voor fruit. De markt van ‘fruitbescherming’ en daarmee het potentieel voor Liquidseal is vele malen interessanter en groter dan de markt voor de bescherming van rozen. Wij verwachten dat wij met onze huidige strategie, die vooral gericht is op de groei in de fruitmarkt, wij de groei van Liquidseal kunnen versnellen.

Op dit moment hebben wij bij Liquidseal drie bijzondere projecten lopen die afzonderlijk de moeite waard zijn om te vermelden: het komkommerproject, het eierenproject en het bananenproject. De producten van deze projecten vereisen een andere aanpak aangezien:

 • Wij door een samenwerking met de wereldwijde hoofdproducent van komkommerzaden, een unieke kans hebben om de belangrijkste speler voor de (nieuwe) verpakkingsmethode voor komkommers te worden;
 • Het eierproduct is ontwikkelt om de kwaliteit van eieren onder extreme omstandigheden, denk aan hoge vochtigheid en hoge temperaturen, zo lang mogelijk te bewaren. Dit product is van belang in landen waar de eieren in de open lucht over langere afstanden worden vervoerd. We hebben een project lopen in samenwerking met de marktleider in India. De resultaten zijn veel belovend en de vooruitzichten op een aanzienlijke omzet zijn positief.;
 • De banaan wereldwijd het best verkochte fruit is, dat zal afgehandeld moeten worden door een gespecialiseerd distributienetwerk, met weinig tot geen overlapping met ander fruit.

Management

Eugène van den Berg, CEO

Eugène is mede-oprichter en CEO van Liquidseal Holding B.V. Hij is verantwoordelijk voor de algemene strategische en bedrijfsontwikkeling. Hij heeft een focus op financiën, onderzoek & ontwikkeling, personeel en marktpositionering.

Victor Monster, Managing Director
Co founder van Liquidseal en betrokken bij Liquidseal vanaf het prille begin in 2005.

Ernst van den Berg, Sales Manager
Ernst is verantwoordelijk voor de verkoop van Liquidseal Flowers in Ecuador, Colombia en Kenia en Liquidseal Fruits in Latijns-Amerika. Hij trad in dienst bij het bedrijf in 2012.

Glenn Groenewegen, R&D Manager
Glenn Groenewegen geeft leiding aan R&D activiteiten zoals productinnovatie, ontwikkeling, valorisatie en productie. Glenn is ook verantwoordelijk voor het schrijven van patenten en technische ondersteuning op andere gebieden. Hij trad in 2016 in dienst bij het bedrijf.

Structuur

Doel emissie

Wij willen € 1.750.000 lenen van beleggers. Wat wij willen doen met het geld van de obligaties, zullen wij hieronder toelichten.

De vraag vanuit de markt is dusdanig groot dat we de organisatie willen laten groeien.
Het kapitaal zal worden aangewend om de volgende investeringen te doen:

 • Groei van de organisatie op het hoofdkantoor in Leiden
  • 4 extra accountmanagers die zich gaan richten op de 4 grote fruit producerende landen (kwekers in India, Brazilië, Mexico en de US), de importeurs en retail in US en EU.
  • 2-3 extra medewerkers op de afdeling R&D die de huidige processen kunnen laten versnellen waarmee er meer innovatieve producten geïntroduceerd kunnen worden.
 • Groei van de organisatie in de 4 groeimarkten
  • 4 extra lokale mensen in elke groeimarkt 1.
 • Extra apparatuur voor het huidige laboratorium
 • Aanleggen van voorraden in de 4 groeimarkten
 • Werkkapitaal
Als wij € 500.000 ophalen, dan willen we dat als volgt besteden: Als wij € 1.750.000 ophalen, dan willen we dat als volgt besteden:
Organisatie € 250.000 € 256.000
Groeimarkten € 100.000 € 342.750
Apparatuur laboratorium € 75.000 € 175.000
Voorraden € 75.000 € 75.000
Werkkapitaal € – € 901.250
Totaal € 500.000 € 1.750.000

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Liquidseal Holding B.V. geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen. Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien onze klanten hun opdrachten uitstellen of als onze financiële verwachtingen gebaseerd op onze prognose niet uit komen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Hoofdelijke verbondenheid

Liquidseal Holding B.V. is als uitgevende instelling aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de obligatie-uitgifte. Andere vennootschappen van onze groep zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtingen. Het gaat om de vennootschappen Liquidseal Fruits B.V., Liquidseal Flowers B.V. en Liquidseal Products B.V.

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het prospectus en het informatiedocument.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs