Certificaten van aandelen

Specificaties ​emissie certificaten van aandelen Innr Lighting

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Innr Lighting
Doelbedrag € 2.000.000 / 156.250 certificaten
Minimumbedrag uitgifte € 1.000.000 / 78.125 certificaten
Uitgifteprijs € 12,80 per certificaat
Minimale afname 50 certificaten / € 640 exclusief emissiekosten
Dividendbeleid Onder normale omstandigheden wordt minimaal 40% van het netto resultaat over het voorgaande boekjaar uitgekeerd als dividend. Mocht de solvabiliteit door de dividenduitkering lager uitkomen dan 35% dan kan het uitkeringspercentage worden verlaagd. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Pas nadat de obligatieleningen uit 2018 en 2020 zijn terugbetaald, keert Innr Lighting B.V. dividend uit. Zie hoofdstuk 5.6 van het prospectus.
Extra certificaten beschikbaar bij inschrijving op meer dan 156.250 certificaten Zijn er meer dan 156.250 inschrijvingen voor certificaten? Dan biedt de aandeelhouder van Innr Lighting B.V. een deel van haar aandelen aan waarvoor wij certificaten zullen uitgeven.

Het gaat om maximaal 230.667 extra certificaten. Dat is ongeveer 19,9% van het totale aandelenkapitaal (als alle certificaten worden verkocht en de aandelen zijn uitgegeven). Het totaal aangeboden certificaten is in dat geval 386.917.

Einde inschrijving Voor onbepaalde tijd verlengd*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven Klik hier

*Inschrijvingstermijn 1ste keer verlengd: initieel 17 mei 2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 17-05-2022.
Inschrijvingstermijn 2de keer verlengd: initieel 28 juni 2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 28-06-2022.
Inschrijvingstermijn 3de keer verlengd: initieel 29 juli 2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 29-07-2022.
Inschrijvingstermijn voor onbepaalde tijd verlengd: initieel 26 augustus 2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 26-08-2022.

Inschrijven

Obligaties lening II 

Specificaties ​obligatie Innr Lighting lening II

Uitgevende instelling Innr Lighting B.V.
Lening € 1.500.000 / 1.500 obligaties
Minimumbedrag € 750.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,25% per jaar (excl. servicekosten)
Rente  -/- servicekosten 7,65% per jaar
Coupon € 82,50 per jaar / € ​6,88 per maand (excl. servicekosten)
Coupon  -/- servicekosten € 76,50 per jaar / € 6,38 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 23e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 Woensdag 23 december 2020*
Uitgiftedatum tranche 2 Vrijdag 22 januari 2021*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 23 december 2025
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Zekerheden Ja, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 10 december 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 25-11-2020.
Inschrijvingstermijn 2e keer verlengd: initieel 16 december 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 16-12-2020.

Aanbod

Obligaties lening I

Specificaties ​obligatie Innr Lighting lening I

Uitgevende instelling Innr Lighting B.V.
Lening € 2.000.000 / 2.000 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente (bruto) 8,25% per jaar (excl. servicekosten)
Rente (netto) 7,65% per jaar
Coupon (bruto) € 6,88 per maand
Coupon (netto) € 6,38 per maand
Uitgiftedatum 14 november 2018*
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 14e van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Zekerheden Borgstelling, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 5 november 2018; initieel 29 november 2018.

Aanbod