Obligaties lening II 

Specificaties ​obligatie Innr Lighting lening II

Uitgevende instelling Innr Lighting B.V.
Lening € 1.500.000 / 1.500 obligaties
Minimumbedrag € 750.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,25% per jaar (excl. servicekosten)
Rente  -/- servicekosten 7,65% per jaar
Coupon € 82,50 per jaar / € ​6,88 per maand (excl. servicekosten)
Coupon  -/- servicekosten € 76,50 per jaar / € 6,38 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 23e van elke maand
Rentebetaling tijdelijk opgeschort per januari 2023**
Uitgiftedatum tranche 1 Woensdag 23 december 2020*
Uitgiftedatum tranche 2 Vrijdag 22 januari 2021*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 23 december 2025
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 10 december 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 25-11-2020.
Inschrijvingstermijn 2e keer verlengd: initieel 16 december 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 16-12-2020.
**Rente opschorting 1 januari 2023 – 1 juli 2023. Zie het nieuwsbericht d.d. 26 januari 2023.

Obligaties lening I

Specificaties ​obligatie Innr Lighting lening I

Uitgevende instelling Innr Lighting B.V.
Lening € 2.000.000 / 2.000 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente (bruto) 8,25% per jaar (excl. servicekosten)
Rente (netto) 7,65% per jaar
Coupon (bruto) € 6,88 per maand
Coupon (netto) € 6,38 per maand
Uitgiftedatum 14 november 2018*
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 14e van elke maand
Rentebetaling tijdelijk opgeschort per januari 2023**
Looptijd Maximaal 5 jaar
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 5 november 2018; initieel 29 november 2018.
**
Rente opschorting 1 januari 2023 – 1 juli 2023. Zie het nieuwsbericht d.d. 26 januari 2023.