Delft, 25 januari 2023

Op de Qlayers 9% obligatielening is inmiddels voor € 800.000 ingeschreven. Om beleggers nog de kans te geven in te schijven op de emissie, is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar een tweede tranche.

Op woensdag 1 februari 2023 worden de obligaties uit de eerste tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn.

De inschrijvingstermijn voor tranche 2 eindigt op woensdag 22 februari 2023, waarna de obligaties op woensdag 1 maart 2023 worden uitgegeven*. De obligaties zullen op donderdag 2 maart 2023 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn
Woensdag 25 januari 2023 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 1
Woensdag 1 februari 2023 Uitgifte tranche 1
Woensdag 22 februari 2023 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2*
Woensdag 1 maart 2023 Uitgifte tranche 2*
Donderdag 2 maart 2023 Eerste handel mogelijk via NPEX*

*Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,

Josefien Groot

CEO Qlayers