Nieuw-Vennep,  15 december 2022

Inmiddels is er voor bijna € 1.400.000 ingeschreven op de 8% converteerbare obligatielening van Fixers. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen.

Op donderdag 22 december 2022 worden de converteerbare obligaties uit de eerste tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 16 januari 2023*. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op maandag 23 januari 2023 de tweede tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op dinsdag 24 januari 2023 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn*
Donderdag 15 december 2022 om 17:00 uur Sluiting tranche 1
Donderdag 22 december 2022 Uitgifte tranche 1
Maandag 16 januari 2023 om 17:00 uur Sluiting tranche 2
Maandag 23 januari 2023 Uitgifte tranche 2
Dinsdag 24 januari 2023 Eerste handel mogelijk via NPEX

*Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,

Marcel Honsbeek (CEO Fixers)