Den Haag, 4 mei 2023

Gisteravond hebben wij vernomen dat de rechtbank Fixers Holding B.V. surseance van betaling heeft verleend.

Noch NPEX noch Stichting Obligatiehoudersbelangen was hier vooraf over geïnformeerd en wij betreuren deze gang van zaken.

Inmiddels hebben wij Stichting Obligatiehoudersbelangen op de hoogte gebracht en is het bestuur van Fixers Holding B.V. verzocht om u uitleg te geven door middel van een bericht aan de beleggers.

Zodra er meer informatie bekend is zullen wij die op de gebruikelijke wijze met u delen.

NPEX 

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/16.mne.23.7.S.3306.1.23