Amsterdam, 22 december 2022

Geachte Npex obligatiehouder,

Op 21 december jl. zijn er publicaties geweest in het Financieel Dagblad en het Parool, waarbij geschreven is over het WHOA akkoord van Wagamama. Deze publicaties kunnen tot onnodige zorgen of onduidelijkheden leiden, nu de teneur van de artikelen niet onverdeeld positief is. Met name de kop van het Parool “restaurantketen Wagamama op omvallen” suggereert ten onrechte een sombere toekomst voor onze restaurants.

Als reactie op deze publicaties wil ik u graag meegeven dat wij goede verwachting hebben dat het WHOA akkoord zal slagen, en rekenen op een groot draagvlak voor het akkoord. Onze adviseurs Christiaan Mensink, Jacobine den Dolder en Pieter-Christiaan van Prooijen zijn een gedegen akkoord aan het voorbereiden, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de belangen van alle schuldeisers, inclusief die van u als Npex obligatiehouder. Wij zullen u als obligatiehouder wel vragen om een korting op uw vordering, maar niet in de orde van grootte als de publicaties suggereren. Zoals u kunt lezen in het aspectenverzoek, zal bij de huidige stand van zaken – maar nog afhankelijk van de antwoorden van de rechtbank op vragen die wij hebben gesteld – een uitkering van rond 65% gedaan kunnen worden op de obligaties.

Helaas was het nodig om een tussenstap te maken in de totstandkoming van het akoord. In een zg. aspectenverzoek worden vragen aan de rechtbank gesteld, om zekerheid te krijgen dat de keuzes in het akkoord aan alle regelgeving voldoen. Daarna zal het akkoord (voorzien van een uitgebreide toelichting) ter stemming worden voorgelegd aan alle schuldeisers, inclusief u als obligatiehouder, waarna wij de rechtbank om bekrachtiging (homologatie) ervan zullen vragen.

Na deze bekrachtiging kan Wagamama verder met behoud van alle restaurants en alle medewerkers, met een gezonde belans, en in goede harmonie met alle stakeholders, inclusief u als Npex obligatiehouder.

Wij hopen dat u, ondanks de publicaties, het vertrouwen in de goede afloop kunt behouden en wij zien uit naar homologatie van het akkoord.

Indien er tussentijdse ontwikkelingen zijn houden wij u daarvan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Arjen Schrama

Directeur