Geachte beleggers,

Zoals u bekend is Wagamama is op 13 september 2022 een Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) – procedure gestart. De WHOA is bedoeld voor levensvatbare bedrijven die gebukt gaan onder een te grote schuldenlast. Via het sluiten van een onderhands akkoord wordt de schuldenlast teruggebracht naar een niveau dat de organisatie moet kunnen dragen.

De afgelopen maanden heeft het WHOA-team van Wagamama intensief contact gehad met Stichting Obligatiehoudersbelangen en alle andere financiers en schuldeisers inclusief de fiscus en het UWV. De obligatiehouders hadden hierin een achtergestelde positie maar door de hoofdelijke verbindingen met alle groepsmaatschappijen is de positie in de WHOA-procedure relatief sterk gebleken.

Via een rechterlijke uitspraak zijn nu de posities van alle partijen zodanig vastgesteld dat het WHOA-team op 23 februari jl. een concept WHOA voorstel voor obligatiehouders heeft uitgebracht. In dit voorstel is een afwaardering van de obligatie met 28,2%, een verlaging van de rente naar 6,18% en een verlening van de looptijd opgenomen.

Let wel dit voorstel heeft nog een concept status en kan nog wijzigen door de commentaarronde die loopt tot 9 maart a.s. De verwachting van het WHOA-team van Wagamama is evenwel dat er geen grote aanpassing te verwachten zal zijn.

Zodra het definitieve voorstel bekend is, zullen wij een stemronde organiseren waarin u kunt stemmen over het voorstel.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

27 februari 2023