Delft, 9 november 2022

Omzet ontwikkeling juli-oktober

Na een traag begin over de eerste maanden van het kalenderjaar is de omzet aan het bijtrekken. Over de maanden juli tot en met oktober werd een omzet gerealiseerd van circa € 0,71 miljoen. Dit is 4% hoger dan de omzet van de vergelijkbare periode in 2021.

In deze afgelopen maanden zijn er betere verkoopresultaten geboekt in onze kernmarkten:

  • In Nederland hebben 15 nieuwe gemeenten voor hun BOA’s voor ZEPCAM gekozen, waaronder de stad Tilburg, waarmee het totale aantal gemeenteklanten nu de 100 gepasseerd is. En de eerste gemeente (Breda) heeft T3 Live bodycams aangeschaft.
  • In Duitsland heeft in oktober de levering plaatsgevonden van het eerste ZEPCAM systeem bij de politie & brandweer van deelstaat en hoofdstad Berlijn, die in juli voor ZEPCAM heeft gekozen, zoals bekend. En is de eerste pilot met T3 Live bij een andere Feuerwehr (van Northeim) positief verlopen en in de media gekomen. Bovendien hebben de eerste beveiligingsbedrijven een begin gemaakt met een aantal ZEPCAM T3 Live bodycams.
  • In België heeft ook Politiezone Kempen Noord de keuze gemaakt voor ZEPCAM T2+ en lopen de eerste praktijktests met T3 Live.
  • In Frankrijk hebben twee departementale brandweerkorpsen (SDIS13 en SDIS60) hun arsenaal ZEPCAM bodycams significant uitgebreid, en heeft een extra korps (SDIS87) voor ons gekozen als eerste klant in onze nieuwe Franse cloud omgeving.
  • In alle landen in Zuid Europa is veel interesse gewekt voor T3 Live bodycam systeem, aangezien de helft van de bezoekers van de ZEPCAM website uit deze landen komt.
  • Buiten Europa is de meest markante nieuwe klant de politie van Buenos Aires, die gestart is met een aantal T3 Live streaming bodycams.

In de periode juli-oktober heeft het harde werk van het sales team ook de pijplijn van potentiële klanten aanzienlijk doen groeien. Per eind oktober lopen er actieve verkooptrajecten met circa 280 partijen daar waar dat er begin juli nog circa 170 waren. Deze potentiële sales deals vertegenwoordigden eind oktober een ingeschatte dealwaarde van €29,5M tegenover €22,4M begin juli; een toename van ruim 7 miljoen euro. Ook ten aanzien van het aantal en de waarde van uitstaande offertes, waarvan wij de kans op slagen hoger dan 50% achten, is een goede ontwikkeling te zien. Die bedroeg eind oktober respectievelijk 66 stuks en €2,2M tegenover 41 stuks en €1,8M begin juli.

Voortgang business model: software licenties
ZEPCAM biedt bodycam systemen aan die zowel uit hardware als software bestaan. Daarbij legt ZEPCAM sinds begin 2021 veel meer nadruk op het genereren van een vaste stroom aan licentie-inkomsten voor het gebruik van de door haar geleverde software. Deze licentie-inkomsten leiden tot jaarlijks terugkerende omzet (’recurring revenue’). Deze kanteling in het business model werpt duidelijk vruchten af. De omzet uit licenties in de periode juli-oktober was circa 60% hoger dan de licentieomzet in diezelfde periode in 2021. Het aandeel van de software licentie-omzet in de totale omzet is daarmee gestegen tot circa 40%. Klanten verlengen hun licenties of breiden deze regelmatig uit. Dit duidt erop dat klanten na aanschaf van bodycam systemen deze voor langere tijd blijven gebruiken en dat ze ZEPCAM trouw zijn.

Klik hier om het volledig bericht te raadplegen.