Almelo, 9 november 2022

Aan de houders van obligaties die Bouman Industries B.V. heeft uitgegeven op grond van het prospectus van 21 juni 2016.

Beste Obligatiehouders,

Vertraging aflossing obligatielening I

Het overleg met de strategische partner, waarbij een Sales en Leaseback van het onroerend goed en deelname in Bouman Industries werd besproken, is beëindigd. Na intensieve overleggen zijn wij niet tot een akkoord kunnen komen wat voor Bouman Industries constructief zou zijn.

Bouman Industries is inmiddels in gesprek met een investeerder voor een Sales en Leaseback van het onroerend goed. De intentie is om dit voor het einde van het jaar af te ronden.

Door deze ontwikkeling zal de aflossing niet op 10 november plaatsvinden.

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal op donderdag 17 november 2022 om 11.00 uur een buitengewone vergadering van obligatiehouders beleggen. Tijdens deze vergadering zal Bouman Industries de situatie toelichten en een voorstel doen ten aanzien van de verlenging van de looptijd van de betreffende obligaties.

Wij betreuren zeer dat tijdige aflossing niet gerealiseerd kan worden maar gaan zorgdragen dat er een juiste oplossing bereikt wordt voor zowel Bouman Industries als voor haar obligatiehouders.

Met vriendelijke groet,
Bouman Industries B.V.

Wilco van Wijck
CEO