Voorburg, 7 november 2022

Inleiding
In het eerste kwartaal van 2022 is de emissie aan NPEX voltooid voor het totale doelbedrag. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan verdere productontwikkeling, en opbouw van de marketing & sales organisatie voor met name het Nazza merk (Nazza N.V. en Billing House B.V. zijn beide 100% deelnemingen van eMagine Reality B.V.). Tot nu toe is Nazza een project gedreven organisatie. In de loop van de voorafgaande jaren is gebouwd aan een SaaS platform voor mobiliteit diensten. In combinatie met een Mobiele App wordt het delen van voertuigen (fietsen, auto’s, scooters) mogelijk gemaakt. In de komende jaren zullen abonnementen op deze SaaS dienst verkocht gaan worden aan aanbieders van deeldiensten. Middels deze update houden we u, onze belangrijke stakeholders, op de hoogte over de voortgang van de verandering van Nazza van product- naar diensten gedreven onderneming.

Actuele Stiuatie

In de eerste helft van 2022 heeft de commerciële uitbreiding zijn vruchten afgeworpen en zijn contracten gesloten met zowel Service Providers als Mobiele Operators. Voor OV9292 zal de dienstverlening worden uitgebreid op het gebied van diensten beprijzen, verrekenen en betalen. Voor TURNN wordt een platform gebouwd waarop verschillende deelmobiliteit aanbieders worden aangesloten met als eersten TIER en Mobian. De intentie is om in de 2e helft van het jaar ook minimaal 3 andere aanbieders aan te sluiten.

Klik hier om het volledig bericht te raadplegen.