7 april 2022

Inleiding
Vanaf november 2021 staat eMagine B.V. genoteerd aan de NPEX. Op dit moment zitten we in de laatste fase van de emissie. Het opgehaalde bedrag zal worden besteed aan verdere productontwikkeling, opbouw van de marketing & sales en de organisatie voor met name het Nazza merk (Nazza N.V. en Billing House B.V. zijn beide 100% deelnemingen van eMagine Reality B.V.). Tot nu toe is Nazza een project gedreven organisatie. In de loop van de voorafgaande jaren is gebouwd aan een SaaS platform voor mobiliteit diensten. In combinatie met een Mobiele App wordt het delen van voertuigen (fietsen, auto’s, scooters) mogelijk gemaakt. In de komende jaren zullen abonnementen op deze SaaS dienst verkocht gaan worden aan aanbieders van deeldiensten. Middels deze update informeren we u, onze belangrijke stakeholders, over de voortgang van de verandering van Nazza van product- naar diensten gedreven onderneming.

Outlook
Samenvattend kan gesteld worden dat na het weer opengaan van de zakelijke markt, de vraag naar deeldiensten aan het toenemen is. Onder invloed van de veranderde mobiliteitsvraag, minder naar kantoor, duurzamer en flexibeler kunnen reizen, zal deze vraag de komende jaren verder gaan groeien. Nazza heeft met haar platform een scala aan diensten ontwikkeld die aan deze vraag kunnen voldoen. Zeker in het laatste halfjaar zijn er voor verkoop en distributie partnerships aangegaan die deze diensten ook op de markt kunnen afzetten.

Op de korte termijn voor de rest van 2022 voorziet Nazza een verdere stijging van de verkoop en daarmee gepaard gaande (terugkerende) abonnement omzet. De omzetverwachting is om en nabij de EUR 2.000.000,- Deze omzet zal naar verwachting nog niet leiden tot een positieve EBITDA in 2021, gezien de verdere investeringen in zowel marketing en verkoop als verdere ontwikkeling van het Mobiliteitsplatform.

Voor 2023 en verder is de verwachting, dat de vraag sneller gaat groeien. De noodzakelijke investeringen zijn dan gedaan, en daarmee is de verwachting dat in 2023 een positieve EBITDA bereikt zal gaan worden. Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van macro-economische, en andere externe omstandigheden waaronder de COVID-situatie en de oorlog in Oekraïne. In het huidige scenario verwachten wij dat deze factoren geen dominante, maar hoogstens een vertragende invloed op de geschetste groei hebben. De recente commerciële successen sterken de directie in het vertrouwen in de toekomst. De vraag naar Nazza diensten neemt duidelijk toe, en bevindt zich in een groeiende markt. Nazza is goed gepositioneerd om van deze groei te gaan profiteren.

Klik hier voor het volledige bericht.