Diemen, 8 september 2022

Wij verwijzen u naar bijgaande brief van de curator van Tuk Tuk Factory B.V. Wij hebben zojuist de slotuitdelingslijst bestudeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam. Hieruit kan worden opgemaakt dat geen van de concurrente crediteuren (waaronder Stichting Obligatiehouders c.q. de obligatiehouders) ‐ die in totaal voor meer dan EUR 3,1 miljoen aan vorderingen hadden ingediend ‐ in aanmerking komt voor een uitdeling.

Wij gaan ervan uit dat dit het laatste bericht zal zijn m.b.t. het faillissement van Tuk Tuk Holding B.V. (de oorspronkelijke uitgevende instelling) en Tuk Tuk Factory B.V.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

Stichting Obligatiehoudersbelangen