8 december 2021

Hierbij berichten wij u als volgt.

Het faillissement van Tuk Tuk Holding B.V. is op 5 januari 2021 opgeheven wegens gebrek aan
baten.

Voor wat betreft het faillissement van Tuk Tuk Factory B.V. hebben wij van de curator
vernomen dat Stichting Obligatiehoudersbelangen voorlopig op de lijst van erkende
concurrente crediteuren is geplaatst. Gezien de stand van zaken ten aanzien van de boedel
verwachten wij echter niet dat dit zal leiden tot enige uitkering.

In het licht van het bovenstaande hebben wij dan ook geen bezwaar tegen het door NPEX
lichten van de obligaties van Tuk Tuk Holding B.V. uit de rekening van de betreffende
obligatiehouders.

Stichting Obligatiehoudersbelangen