Almelo, 30 augustus 2022 

Geachte obligatiehouders,
Als gebruikelijk een tussentijds halfjaarbericht van Felloo Beheer BV.

Toelichting jaarrekening 2021:
Ten opzichte van 2020 is het resultaat lager uitgekomen. Dit ziet grotendeels toe op de wijziging in administratief oogpunt t.a.v. onderhanden werken op het niveau van de werkmaatschappijen. Dit is t.o.v. voorgaand boekjaar exponentieel afgenomen en verwerkt ten laste van het resultaat, hiermee is dit een geïsoleerde /eenmalige afname in het resultaat.
De omzet is t.o.v. van 2020 met 26% toegenomen. Het brutoresultaat laat dit in een eerste oogopslag niet zien, echter dient hier rekening gehouden te worden dat onder de overige bedrijfsopbrengsten de overheidssubsidies zijn verantwoord in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (hierna: NOW).

Marge doelstellingen:
Felloo heeft wederom in 2022 haar eerste twee kwartaal doelstellingen ruimschoots gehaald.

Klik hier voor het volledige bericht.