Felloo

Felloo is een ICT-dienstverlener. Felloo is actief in de Business tot Business markt (B2B). Felloo verkoopt cloud services aan bedrijven veelal in het MKB. Het productportfolio van Felloo welke aan bedrijven verkocht wordt bestaat uit: Cloud telefonie, werkplekken, verbindingen, print services en beveiliging.

Over Felloo

Felloo biedt haar klanten cloud diensten aan onder een ‘as-a-Service’ verdienmodel. Dit verkoopmodel betekent dat klanten geen investeringskosten vooraf hebben en ze alleen betalen voor hetgeen ze aan licenties gebruiken, daarnaast kan de klant op en afschalen binnen het contract. De klant heeft één aanspreekpunt en één factuur relatie met Felloo. Met de ‘as-a-Service’ modellen kunnen potentiële klanten makkelijker beslissen om een product af te nemen. Felloo kent een 24/7 dienstverlening.

Klanten

Felloo richt zich uitsluitend op bedrijven in Nederland. De klanten zijn voornamelijk MKB-ondernemingen met een personeelsomvang van 5 tot 500 medewerkers. De onderneming had op 31 december 2018 meer dan 500 klanten. Deze klanten zijn verspreid over heel Nederland.

Omzet en winst

De netto omzet steeg in 2018 naar €5,19 miljoen en het netto resultaat naar €147K.

Klik hier om het Felloo magazine te bekijken.

Markt

Felloo is actief in de markt voor cloud services. Binnen cloud services kunnen er 3 hoofdcategorieën onderscheiden worden: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (Saas).

Felloo is actief binnen al deze services en bijbehorende markten.

Prognose Nederlandse as-a-Service bestedingen 2017-2023;
Bron: The METISfiles 2018 (bron: https://www.themetisfiles.com/2018/12/onderzoek-the-metisfiles-groei-nederlandse-ict-bestedingen-vlakt-af-in-2019/)

Concurrentie

Felloo heeft nu vooral te maken met concurrentie op lokaal niveau. Op lokaal niveau concurreert Felloo met Contict B.V., Loohuis Beveiliging & Domotica B.V. Op landelijk niveau concurreert Felloo met Detron.

Contict B.V. (Oldenzaal)
Contict is vergelijkbaar qua grootte. Contict levert dezelfde diensten als Felloo met uitzondering van printing. Contict is voornamelijk actief in de regio Twente.

Loohuis Beveiliging & Domotica B.V. (Fleringen)
Loohuis bedient de markt met een vergelijkbare dienstverlening als Felloo. Loohuis is voornamelijk actief in Twente en heeft voor zover bekend geen landelijke ambitie.

Detron Communication Solutions B.V.
Op landelijk niveau is Detron een voorname concurrent. Detron is een full service ICT-dienstverlener. De dienstverlening is vergelijkbaar met die van Felloo: cloud diensten en werkplekbeheer. Detron kent daarnaast ook andere diensten zoals datacenter services, detachering en tijdelijke ICT-capaciteit. Detron heeft vier kantoren, in Veenendaal, Den Bosch, Raamsdonkveer en Heerlen en bedient hiermee een andere regio dan Felloo doet.

Verder zijn door heel Nederland talloze kleine – lokale – aanbieders actief die vergelijkbare cloud diensten leveren of aanverwante diensten zoals webhosting.

Nominaties

Management

Enrico Grobben, CEO en Bestuurder (rechts) en Marthijn Groenewoud COO (links)

  • CEO: Dhr. E. Grobben.
  • COO: Dhr. M. Groenewoud
  • Business Controller: Sandy van Rooijen MSc
  • De heer E. Grobben is (via Ratu Beheer B.V.) de oprichter en de enige bestuurder. Hij is de CEO. Hij is indirect ook bestuurder van alle bedrijven uit de groep. Hij heeft geen andere functies die voor Felloo relevant zijn. Naast de bestuurder zijn dit de andere personen uit het managementteam:
  • De heer M. Groenewoud is COO. Hij heeft geen andere functies die voor ons relevant zijn.
  • Mevrouw van Rooijen is business controller en vanaf 1 jan. 2023 wordt ze aangesteld als CFO.

Structuur

Leendoel

Felloo wil maximaal €1.500.000 lenen van beleggers om verder te groeien. Felloo hanteert hiervoor een Build & Buy strategie.
Felloo wil gecontroleerd groeien door gerichte overnames te doen. Het gaat om overnames van bedrijven die actief zijn in het marktgebied van Felloo haar verkoopkantoren. Hierbij moet gedacht worden aan bedrijven die cloud diensten aanbieden en bij voorkeur meerjarige contracten hebben met afnemers. Het gaat om winstgevende bedrijven met een kleinere omvang dan Felloo. De recente overname van de activa van Vébé Automatisering B.V. is hier een voorbeeld van.

Felloo verwacht een bedrag van € 1.400.000 te investeren in overnames de komende periode, tot 31 december 2020.

Risico’s en zekerheden

Aan de obligaties zijn risico’s verbonden. Deze obligaties zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in het prospectus. In het prospectus worden deze nader toegelicht, alsook de impact die deze risico’s kunnen hebben op de continuïteit.

Het is belangrijk dat u deze risico’s goed tot u neemt en  het prospectus en informatiedocument leest voordat u gaat beleggen in deze obligaties.

Meer informatie over Felloo vindt u op de website.
Voor inhoudelijke vragen over de obligatielening kunt u contact opnemen met Dhr. Enrico Grobben (CEO Felloo), telefonisch bereikbaar op: 088-2002400 of per mail via [email protected]

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: