Aan de Obligatiehouders van Bouman Industries B.V.

Beste Obligatiehouders,

Vertraging aflossing obligatielening I

De aflossing van de obligatielening I van Bouman Industries, welke gepland is op 10 augustus 2022 kan niet tijdig uitgevoerd worden. De afronding van de geplande transactie met de strategische partner met als resultaat Sale en leaseback onroerend goed, kan op dit moment niet worden uitgevoerd in verband met een onvoorzien fiscaal issue. We zijn in gesprek met de betrokken partijen om dit op te lossen.

Bouman Industries werkt aan een compensatie richting de obligatiehouders voor deze tijdelijke periode van 2 tot 3 maanden. De intentie is echter om dit op kortere termijn af te ronden.

Verdere informatie zal gegeven worden tijdens de extra obligatiehouders vergadering waarvoor u een uitnodiging ontvangt via de Stichting Obligatiehoudersbelangen.

Wij betreuren zeer dat tijdige aflossing niet gerealiseerd kan worden in tegenstelling tot onze eerdere toezegging in ons persbericht van 15 juni 2022.

Met vriendelijke groet,
Bouman Industries

Wilco van Wijck
CEO