Veghel, 28 januari 2022

Ecovat herijkt haar strategie, verandert haar naam in – GroeneWarmte – en wordt Green Heat System Integrator.

Halfjaarbericht & update voortgang.

(i) Lopende projecten.
(ii) Herpositionering.

Van ‘Product driven’ naar ‘Solution driven’.

  •  Afgelopen periode heeft een herpositionering plaatsgevonden met betrekking tot de strategische positie van de onderneming in de markt.
  • Deze gaat gepaard met een naamswijziging die beter aansluit bij onze proposities. De nieuwe naam en logo worden:

 

 

 

 

 

Lees hier het volledige bericht.