Woensdag 17 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas heeft besloten een aanvraag in te dienen voor de proeftuin Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Dit is een financiële ondersteuning van de Rijksoverheid voor het aardgasvrij maken van wijken. Het college dient de aanvraag in voor het Warmte | Koudenet Panningen, een initiatief van Ecovat en energiecoöperatie Peel Energie.

In 2020 diende zich het project Ecovat aan van initiatiefnemers Peel Energie en Ecovat Projects Holding. Het concept van Ecovat bestaat uit een ondergrondse thermoskan voor zowel warmte als koude opslag. Met een warmtenet en aanvullende techniek beoogt Ecovat om woningen en gebouwen te voorzien van duurzame warmte en koude over het hele jaar, zodat deze van het aardgasnet kunnen worden afgekoppeld.

Samenwerkingsovereenkomst
De initiatiefnemers hebben de samenwerking gezocht met de gemeente Peel en Maas en woningcorporatie Wonen Limburg. In het najaar 2021 hebben de vier partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin zijn zij met elkaar een samenwerking aangegaan voor de indiening van een PAW-aanvraag. Het project heeft een doorontwikkeling gemaakt onder de naam Warmte | Koude-net Panningen. Onder deze naam – of kortweg WK Panningen – is ondertussen het projectplan uitgewerkt en is de PAWaanvraag ingediend.

Vervolgstappen
In het eerste kwartaal van 2022 maakt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de selectie van de proeftuinen bekend. Dan wordt bekend of de aanvraag van Peel en Maas is goedgekeurd. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de
gemeente een bijdrage van maximaal € 4.000.000.-

Bereikbaarheid ECOVAT: www.ecovat.eu
Aris de Groot – CEO: [email protected]