Dinsdag 19 Oktober 2021

Vereenvoudiging organisatiestructuur Ecovat Holding:

 • Om haar klanten nog beter van dienst te kunnen zijn vereenvoudigt Ecovat haar organisatiestructuur.
 •  Naast het samenvoegen van enkele dochtermaatschappijen om praktische redenen, wordt tevens de organisatie logisch opgebouwd rondom de aard van de werkzaamheden.
 • Projecten worden ondergebracht in een eigen business unit onder Ecovat Holding.
 • De Intellectuele eigendommen en de Ecovat software activiteiten worden in een eigen business unit ondergebracht onder Ecovat holding.
 • Naast het voordeel hiervan voor de klanten, biedt het ook de mogelijkheid om separaat van elkaar samenwerkingen bij projecten en softwareontwikkelingen met derden aan te gaan.

Inspelen op vragen uit de markt:

A. Piekbuffer:

 • De recent ontwikkelde kleinere Ecovat Piekbuffers voor dag/nacht of weekopslag, met een inhoud tussen de 2.000 en 5.000 m3, voorzien in een behoefte van kleinere opslagsystemen en kunnen worden ingekoppeld in bestaande warmtenetwerken.
 • Deze piekbuffers zorgen voor minder benodigd piekvermogen, een efficiëntere inzet van de warmtebronnen, minder gebruik van aardgas, maken het invloeden van duurzame bronnen mogelijk, verlagen de temperatuur in het transportnet en zorgen voor minder CO2 uitstoot in de stad.
 • Naast de eerder ontwikkelde Ecovat warmte- en koudeopslagvaten voor seizoensopslag worden deze piekbuffers ook aangeboden als “plug-in” in bestaande en-/of nieuwe te bouwen WarmteKoude netwerken.
 • De Ecovat Piekbuffers kunnen geheel of deels ondergronds geleverd worden.
 • Voor een tweetal projecten zijn hiervoor concrete offertes uitgebracht.

B. Software & Engineering tooling:

 • Op basis van de eerder ontwikkelde EPIC forecast- en sturingssoftware voor complexe energiesystemen als ook het technisch financieel uitkoppelen van industriële restwarmte, ontwikkelde Ecovat recent Engineering tooling software.
 • Deze software helpt Provincies en Gemeentes bij o.a. besluitvorming, het technisch ontwerp en de vergelijking t.a.v. rendementseisen van project specifieke business cases.
 • Doorrekeningen van project specifieke business cases geschiedt volgens de internationaal breed geaccepteerde F1F9 methodiek en biedt consistentie en transparantie in de opbouw van kosten en rendementen.
 • De F1F9 methodiek maakt het mogelijk objectieve technologische vergelijkingen te maken voor aardgasvrije oplossingen door het maken van doorrekeningen voor de korte (2030) én lange termijn (2050) om te komen tot 100% duurzame warmte én koude levering.

Bereikbaarheid ECOVAT: www.ecovat.eu
Aris de Groot – CEO: [email protected]