Update en voortgangsbericht periode 1 januari tot 30 juni 2021

Veghel, 31 augustus 2021

In het eerste half jaar is vooral gewerkt aan een omvangrijke engineeringsopdracht van de Provincie Zuid-Holland. Het betreft de doorrekening van iedere wijk in de gehele provincie Zuid-Holland op technische en financiële haalbaarheid van het Ecovat warmtekoudesysteem.

In de bijlage gelieve aan te treffen de resultaten samengebracht in het rapport en welke tevens terug te vinden zijn in een online viewer.

Uit het onderzoek blijkt dat een warmtekoudenet met Ecovat warmteopslag voor veel gemeenten een goede en technisch/financieel haalbare oplossing is in de afweging van de aanstaande warmtetransitie naar aardgasvrij.

De resultaten worden gebruikt door o.a. gemeentes voor het opstellen van de zgn. transitievisie warmte en wijkuitvoeringsplannen, door woningcorporaties voor hun verduurzamingstrategie, en door energiecoöperaties voor het samenbrengen van coöperatieve warmte initiatieven.

Voor klanten van het warmtekoudesysteem zoals particuliere woningeigenaren en huurders is het uitgangspunt dat de maandelijkse energielasten niet stijgen met als voordeel dat er ook koeling geleverd wordt. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om eigenaar te worden van het systeem, al dan niet via de lokale energiecoöperatie.

De belangrijkste voordelen op een rij:
Voor gebruikers en energiecoöperaties:
− Gelijke maandelijkse energielasten voor de eindgebruiker (NMDA-principe)
− Leveren van koeling
− Mogelijkheid voor lokaal eigendom
− Isolatie en woningmaatregelen onderdeel van het pakket
Voor gemeente, regio en netbeheerders:
− Zeer grote CO2-reductie
− Inpassing in het bestaande elektriciteitssysteem en vermeden systeemkosten
− Betere inzet en benutting van duurzame bronnen

Daarnaast heeft Ecovat intensief gewerkt aan de voorbereidingen van een te realiseren eerste project, waarbij inmiddels met de belangrijkste stakeholders een intentieovereenkomst is getekend. De volgende stap is dat de betreffende gemeente een subsidie aanvraagt onder de regeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Deze subsidie zal worden gebruikt om de woningeigenaren te helpen om de aan te sluiten woningen middels isolatie geschikt te maken voor lage temperatuur verwarming.

Tot slot heeft Ecovat een kleiner tank ontwikkelt (1.000 – 5.000 m3) welke binnenstedelijk toegepast kunnen worden in bestaande warmtenetwerken. Verschillende offerteaanvragen zijn thans onderhanden.

Gelet op, de grote maatschappelijke opgave én de versnelling in bewustwording van deze opgave, welke voor ons liggen, zetten wij ons elke dag maximaal in, in de realisatie van onze strategische duurzame én financiële doelen.

Hartelijke groeten,

Aris de Groot

Directeur Ecovat

M +31 (0)651386511