Donderdag 7 Januari 2021
In ons eerdere bericht van 5 augustus jl. kondigden wij aan voor eind 2020 U een algehele update te verstrekken. Door nieuwe projectaanvragen en (grote) drukte bij de lopende projecten, de 2de Corona lockdown, het vaststellen van het Ecovat jaarplan 2021 met onze RvC en de (financiële) jaarafsluiting, lukte het helaas niet voor einde jaar alles tijdig gereed te hebben. Dit betreuren wij en wij zullen er in het vervolg voor zorgen dat de informatie voor u wel tijdig gereed en beschikbaar is. Ook bieden U hiervoor onze welgemeende excuses aan.

Ondertussen is de informatie wel beschikbaar en zijn de stukken nagenoeg gereed en kunnen wij onze certificaathouders hierover informeren. Ecovat nodigt u daarom, van harte uit, voor de update middels een online beleggersbijeenkomst welke gepland staat op:

Dinsdag 2 februari 2021 van 10.30u tot 12.00 uur.

In deze online beleggersbijeenkomst zullen in elk geval de volgende onderwerpen voor u aan de orde komen:
1. Definitieve jaarresultaten over het boekjaar 2019
2. Voorlopige resultaten over het boekjaar 2020
3. Forecast voor 2021
4. Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Om deel te nemen aan de online beleggersbijeenkomst kunt u zich aanmelden via onderstaande knop. Tevens is het mogelijk een rechtstreekse uitnodiging te ontvangen door een email te sturen naar [email protected].
Let op: u kunt zich alleen aanmelden als u certificaathouder van Ecovat bent.

Op maandag 25 januari a.s. zullen de voorlopige resultaten over 2020 en de forecast digitaal beschikbaar zijn. Voor het stellen van eventuele vragen verzoeken wij u een email te sturen naar bovenstaand emailadres. Wij zullen de vragen verzamelen en beantwoorden in een samenvattend document, welke digitaal beschikbaar zal zijn voor de online bijeenkomst. Vragen kunnen worden ingediend tot en met zondag 31 januari a.s.

Ecovat heeft in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet, op weg naar realisatie van de eerste commerciële projecten en de realisatie van haar strategische doelen. Wij kijken uit naar de online beleggersbijeenkomst en wensen u een Gezond, Gelukkig en Succesvol 2021 toe.

Over Ecovat:
Het Ecovat-team werkt iedere dag, stap voor stap, concreet toe naar de verduurzaming van de warmte en koude voorziening voor de gebouwde omgeving in Nederland en daarbuiten. De Ecovat Warmte Koude Systemen zijn hét duurzame en betaalbare alternatief voor de huidige gasgestookte systemen.

Het mooie van de Ecovat Warmte Koude Systemen is dat deze breed toepasbaar zijn in elke ondergrond en aanpasbaar op de lokale situatie. Voor lokaal draagvlak bieden wij EnergieCoöperaties en burgercollectieven de mogelijkheid voor financiële participatie in de projectentiteiten.