Culemborg, 29 september 2020

Inmiddels is er voor bijna € 700.000 ingeschreven op de 8,5% obligaties. Vanwege de te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn van de 8,5% obligatielening nogmaals te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 2.500.000.

De uitgifte van obligaties zal in een derde tranche plaatsvinden op dinsdag 6 oktober 2020 en zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing voor de derde tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op vrijdag 30 oktober 2020 om 17:00. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op vrijdag 6 november de vierde tranche worden uitgegeven die vanaf die datum rentedragend is. De aflossingsdatum van alle tranches is 6 augustus 2027. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf maandag 9 november 2020 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs

Tijdslijn

Dinsdag 29 september 2020 om 17:00 uur Sluiting derde tranche
Dinsdag 6 oktober 2020 Uitgifte derde tranche
Vrijdag 30 oktober 2020 om 17:00 uur Sluiting vierde tranche
Vrijdag 6 november 2020 Uitgifte vierde tranche
Maandag 9 november 2020 Eerst mogelijke handel via NPEX