Rotterdam / Breda, 14 november 2019Op 12 december 2019 lost De Vegetarische Slager (De Korte Weg B.V.) de via NPEX uitgegeven “Obligatie De Vegetarische Slager” volledig af. De obligatie werd aangegaan op 15 november 2015 met een minimale looptijd van 4 jaar en een maximale looptijd van 7 jaar.

NPEX heeft De Vegetarische Slager als MKB-Startup de mogelijkheid gegeven in een risicovolle periode van de ontwikkeling van het bedrijf de groei te financieren. De tijdige en volledige terugbetaling is een gevolg van de succesvolle opschaling van De Vegetarische Slager.

De obligaties die via NPEX zijn uitgegeven hebben een enorme groei mogelijk gemaakt van De Vegetarische Slager in Nederland. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een verkoop van het bedrijf aan Unilever.

Gegeven het feit dat De Vegetarische Slager onderdeel is geworden van Unilever per 31 december 2018 en Unilever een beursgenoteerd bedrijf is, acht Unilever de vereiste rapportage om als NPEX obligatie genoteerd te blijven als minder noodzakelijk.

De aflossing zal geschieden op 12 december 2019 en daarbij wordt tevens een 2% extra betaling beschikbaar gesteld aan de obligatiehouders.

De oprichters en medewerkers van De Vegetarische Slager zijn alle obligatiehouders dankbaar voor hun steun via zowel de verstrekte obligaties als hun steun via andere kanalen zoals sociale media.