Nieuwsbericht
30 april 2018 – 23 April 2018 j.l. is dhr. Ronald Montfoort benoemd tot statutair directeur van Tuk Tuk Holding B.V. Hij volgt hiermee dhr. Ulrich Notschaele op. Dhr. Notschaele blijft wel aan Tuk Tuk Holding verbonden als adviseur.

Dhr. Montfoort wordt in het dagelijkse bestuur ondersteund door dhr. Michel Hublet als niet statutair CSMO en dhr. Alfred Kuiken als niet statutair CFO. De aandeelhouders van Tuk Tuk Holding B.V. bedanken dhr. Notschaele voor zijn inzet de afgelopen zes maanden en wensen het nieuwe bestuur veel succes toe. Deze bestuurswissel is aangekondigd tijdens de NPEX Vergadering van Obligatiehouders (VvO) op 30 april 2018.

Bijgaand in dit persbericht om gelijktijdig de informatievoorziening met de VvO te laten samenvallen:

Voorlopige geconsolideerde cijfers 2017 de balans en winst & verliesrekening
Voorlopige Q1 2018 enkelvoudige winst en verliescijfers van Tuk Tuk Factory
Voorlopige geconsolideerde balans per 31 maart 2018
Verwachte cash flow, P&L ontwikkeling en balans posities voor 2018

Additionele informatie voor Q1:

– In Q1 2018 zijn 99 tuks verkocht
– Er zijn 54 tuks in Q1 2018 geleverd
– Productie in Thailand: 96 tuks

Kapitaalinjectie:

Er wordt hard aan gewerkt, we plannen om in mei partijen te gaan benadere