payper

Hierbij berichten wij u dat heden de inschrijving op de 7,5% obligatielening van Payper is gesloten. Totaal is voor een bedrag van € 2.331.000 ingeschreven.

De obligaties zullen op vrijdag 4 november 2016 door Payper worden uitgegeven en de aan u toekomende obligaties op uw NPEX-rekening worden bijgeschreven. U ontvangt hiervan per mail een bevestiging.

Op dit moment overweegt een potentiële belegger voor een substantieel bedrag in de lening te participeren. Payper heeft besloten deze belegger, gezien de verwachte omvang van de participatie, de mogelijkheid te bieden op korte termijn alsnog in te schrijven tot het maximale bedrag van de lening van € 3.100.000 bereikt is.

Wij verwachten u binnen afzienbare termijn nader te informeren.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met onze Service Desk.

Met vriendelijke groet,

NPEX Service Desk
070 – 385 15 30 (werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur)
[email protected]