Geachte beleggers,

Payper en Stichting Obligatiehoudersbelangen hebben overleg gehad over aanlevering van de jaarrekeningen 2020 en 2021 alsmede over de geplande aflossing van de obligatieleningen in november a.s.

De jaarrekening 2020 is naar verwachting in week 37 dit jaar gereed. Indien dit niet lukt, zal Payper een datum aangeven wanneer e.e.a. wel beschikbaar komt.

Aangaande de aflossing van de obligatieleningen geeft Payper deze te gaan aflossen conform de obligatievoorwaarden, uit nu reeds beschikbare liquiditeiten, op de geplande aflosdatum, behoudens onvoorziene omstandigheden. Indien u vragen heeft, kunt u deze aan ons stellen via onderstaand e-mailadres.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

5 augustus 2022

contact: [email protected]