Op 22 mei 2015 zijn de participanten van SynVest (Dutch) RealEstate Fund N.V. op de hoogte gebracht van de per 1 augustus 2015 ingaande statuswijziging van dit Fonds van open- naar closed-end.

Voor participanten die, naast de schriftelijke uitleg die alle participanten hebben ontvangen, behoefte hadden aan een meer persoonlijke toelichting, had de beheerder van het Fonds (SynVest Fund Management B.V.) twee informatiebijeenkomsten georganiseerd welke inmiddels hebben plaatsgevonden. De bijeenkomsten hadden een open en informatief karakter waarbij er soms ook constructieve discussies met de zaal ontstonden.

Op beide bijeenkomsten (25 juni en 2 juli) waren circa 35 participanten aanwezig. In Hotel De Witte Bergen in Eemnes heette Frits Panhuyzen de genodigden van harte welkom. In de presentatie die volgde gaf hij in het kort weer wat er op 12 juni was gecommuniceerd. Hierna werden de eerste kwartaalcijfers 2015 gepresenteerd door Martin van Gooswilligen. De cijfers laten zien dat de intrinsieke waarde van het certificaat was gestegen van € 980,- naar € 1.020,- per 31 maart 2015 en dat er per 1 juli 2015 een intrinsieke waarde wordt verwacht van € 1.060,-. Tot slot gaf de Theodoor de Monchy een korte uitleg over de consequenties van de status wijziging voor de Vastgoedlijfrente.