Obligaties lening II

Specificaties ​obligatie wagamama lening II

Uitgevende instelling Kaizen B.V.
Lening € 3.250.000 / 3.250 obligaties*
Minimumbedrag € 1.250.000*
Nominale waarde € ​1.000
Rente 9,25% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 8,65% per jaar
Coupon € 92,50 per jaar /  € 7,71 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 86,50 per jaar / € 7,21 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 26e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 ​Donderdag 26 november 2020
Uitgiftedatum tranche 2 Maandag 28 december 2020
Uitgiftedatum tranche 3 Dinsdag 26 januari 2021
Uitgiftedatum tranche 4 Vrijdag 26 februari 2021
Uitgiftedatum tranche 5 Vrijdag 26 maart 2021
Uitgiftedatum tranche 6 Maandag 26 april 2021
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 26 november 2025
Einde inschrijving tranche 6 Maandag 19 april 2021 om 17:00 uur**
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Minimumbedrag verlaagd; initieel € 2.500.000. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 17-11-2020.
*Doelbedrag verlaagd; initieel € 3.750.000. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 1 april 2021.
**Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 19 november 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 19 november 2020.
Inschrijvingstermijn 2de keer verlengd; initieel 17 december 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 17 december 2020.
Inschrijvingstermijn 3de keer verlengd; initieel 19 januari 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 19 januari 2021.
Inschrijvingstermijn 4de keer verlengd; initieel 19 februari 2021. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 19 februari 2021.
Inschrijvingstermijn 5de keer verlengd; initieel 19 maart 2021. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 19 maart 2021.

Inschrijven emissie

Obligaties lening I

Specificaties ​obligatie wagamama lening I

Uitgevende instelling Kaizen B.V.
Lening € 1.525.000 /  1.525 obligaties*
Nominale waarde € ​1.000
Rente 9,25% per jaar (excl. servicekosten)
Coupon € 7,71 per maand (excl. servicekosten)
Betaalbaar op Binnen 3 werkdagen na de 26e van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk (zie prospectus)
Uitgiftedatum ​26 april 2016
Aflossingsdatum 26 april 2021
Zekerheden Ja (zie prospectus)  

*Initieel 2.499 obligaties. Per 26 november 2020 zijn er 757 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.
Initieel 1.742 obligaties. Per 28 december 2020 zijn er 22 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.
Initieel 1.720 obligaties. Per 26 januari 2021 zijn er 46 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.
Initieel 1.674 obligaties. Per 26 februari 2021 zijn er 16 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.
Initieel 1.658 obligaties. Per 26 maart 2021 zijn er 133 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.

Conversie aanbod wagamama 9,25% obligatielening I naar lening II

Kaizen B.V. kiest ervoor om een nieuwe obligatielening uit te geven waarmee de huidige obligatielening wordt afgelost en volgend jaar een nieuw restaurant kan worden geopend.

Beleggers in de wagamama 9,25% obligatielening I (2021) hebben de mogelijkheid om kosteloos obligaties om te zetten naar de nieuwe wagamama 9,25% obligatielening II (2025).

De uitgifte van de nieuwe emissie is pas definitief bij een minimumbedrag van € 1.250.000. Aan de conversie zijn geen kosten verbonden. De nieuwe obligaties worden automatisch aan uw NPEX-rekening toegevoegd.

Raadpleeg de (nieuwe) tarieven, het prospectus en het informatiedocument.

Als u van dit aanbod gebruik wilt maken dan kunt u dat via de onderstaande knop aangeven.

Verzoek conversie wagamama obligatielening I