Specificaties 

Obligatielening II

Per 21 maart 2023 gewijzigde specificaties van toepassing door WHOA akkoordvoorstel.

Uitgevende instelling Kaizen B.V.
Lening € 3.250.000 / 3.250 obligaties*
Minimumbedrag € 1.250.000*
Nominale waarde € ​715**
Rente 6,18% per jaar (excl. servicekosten)**
Rente -/- servicekosten 5,58% per jaar**
Coupon € 44,19 per jaar /  € 3,68 per maand (excl. servicekosten)**
Coupon -/- servicekosten € 39,96 per jaar / € 3,33 per maand**
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 26e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 ​Donderdag 26 november 2020
Uitgiftedatum tranche 2 Maandag 28 december 2020
Uitgiftedatum tranche 3 Dinsdag 26 januari 2021
Uitgiftedatum tranche 4 Vrijdag 26 februari 2021
Uitgiftedatum tranche 5 Vrijdag 26 maart 2021
Uitgiftedatum tranche 6 Maandag 26 april 2021
Uitgiftedatum tranche 7 Woensdag 26 mei 2021
Aflossingsdatum 31 december 2026**
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Minimumbedrag verlaagd; initieel € 2.500.000. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 17-11-2020.
Doelbedrag verlaagd; initieel € 3.750.000. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 1 april 2021.
**Gewijzigde specificaties per 21 maart 2023.
Initiële specificaties:
Nominale waarde € 1.000.
Rente per jaar: Bruto 9,25%  / Netto 8,65%.
Coupon bruto:  € 92,50 per jaar / € 7,71 per maand.
Coupon netto: € 86,50 per jaar / € 7,21 per maand.
Looptijd: Maximaal 5 jaar.
Aflossingsdatum: 26 november 2025.
Zie het SOB bericht over het WHOA akkoordvoorstel 16-3-2023 voor de gewijzigde specificaties.

Obligaties lening I

Deze obligatie is afgelost op 26 april 2021. 

Specificaties ​obligatie wagamama lening I

Uitgevende instelling Kaizen B.V.
Lening € 1.362.000 /  1.362 obligaties*
Nominale waarde € ​1.000
Rente 9,25% per jaar (excl. servicekosten)
Coupon € 7,71 per maand (excl. servicekosten)
Betaalbaar op Binnen 3 werkdagen na de 26e van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk (zie prospectus)
Uitgiftedatum ​26 april 2016
Aflossingsdatum 26 april 2021
Zekerheden Ja (zie prospectus)  

*Initieel 2.499 obligaties. Per 26 november 2020 zijn er 757 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.
Initieel 1.742 obligaties. Per 28 december 2020 zijn er 22 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.
Initieel 1.720 obligaties. Per 26 januari 2021 zijn er 46 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.
Initieel 1.674 obligaties. Per 26 februari 2021 zijn er 16 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.
Initieel 1.658 obligaties. Per 26 maart 2021 zijn er 133 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.
Initieel 1.525 obligaties. Per 26 april 2021 zijn er 163 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.