Obligaties lening II

Specificaties ​obligatie wagamama lening II

Uitgevende instelling Kaizen B.V.
Lening € 3.750.000 / 3.750 obligaties
Minimumbedrag € 1.250.000*
Nominale waarde € ​1.000
Rente 9,25% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 8,65% per jaar
Coupon € 92,50 per jaar /  € 7,71 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 86,50 per jaar / € 7,21 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 26e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 ​Donderdag 26 november 2020
Uitgiftedatum tranche 2 Maandag 28 december 2020
Uitgiftedatum tranche 3 Dinsdag 26 januari 2021
Looptijd Maximaal 5 jaar
Einde inschrijving tranche 3 Dinsdag 19 januari 2021 om 17:00 uur**
Aflossingsdatum 26 november 2025
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Minimumbedrag verlaagd; initieel € 2.500.000. Zie het nieuwsbericht d.d. 17 november 2020.
**Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 19 november 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 19 november 2020.
Inschrijvingstermijn 2de keer verlengd; initieel 17 december 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 17 december 2020.

Inschrijven emissie

Obligaties lening I

Specificaties ​obligatie wagamama lening I

Uitgevende instelling Kaizen B.V.
Lening € 1.720.000 /  1.720 obligaties*
Nominale waarde € ​1.000
Rente 9,25% per jaar (excl. servicekosten)
Coupon € 7,71 per maand (excl. servicekosten)
Betaalbaar op Binnen 3 werkdagen na de 26e van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk (zie prospectus)
Uitgiftedatum ​26 april 2016
Aflossingsdatum 26 april 2021
Zekerheden Ja (zie prospectus)  

*Initieel 2.499 obligaties. Per 26 november 2020 zijn er 757 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.
Initieel 1.742 obligaties. Per 28 december 2020 zijn er 22 obligaties geconverteerd naar wagamama lening II.

Conversie aanbod wagamama 9,25% obligatielening I naar lening II

Kaizen B.V. kiest ervoor om een nieuwe obligatielening uit te geven waarmee de huidige obligatielening wordt afgelost en volgend jaar een nieuw restaurant kan worden geopend.

Beleggers in de wagamama 9,25% obligatielening I (2021) hebben de mogelijkheid om kosteloos obligaties om te zetten naar de nieuwe wagamama 9,25% obligatielening II (2025).

De uitgifte van de nieuwe emissie is pas definitief bij een minimumbedrag van € 1.250.000. Aan de conversie zijn geen kosten verbonden. De nieuwe obligaties worden automatisch aan uw NPEX-rekening toegevoegd.

Raadpleeg de (nieuwe) tarieven, het prospectus en het informatiedocument.

Als u van dit aanbod gebruik wilt maken dan kunt u dat via de onderstaande knop aangeven.

Verzoek conversie wagamama obligatielening I