Specificaties obligatie Tuk Tuk Factory – na conversie

Uitgevende instelling Tuk Tuk Holding B.V.
Lening € 1.906.737 / 2.499 obligaties
Nominale waarde € 763
Rente 3,5% per jaar + (Solvabiliteitsvoorwaardelijk) 3,5% per jaar. Zie Artikel 2.4 Overeenkomst obligatievoorwaarden
Coupon (bruto) € 2,23 per maand
Betaalbaar op Binnen 5 werkdagen na de 26e van elke maand
Looptijd + (vervroegde) aflossing Eeuwigdurend, zie Artikel 8 Obligatievoorwaarden na conversie
Uitgiftedatum 27 januari 2017
Zekerheden Geen
Tarieven Klik hier

* Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 3 maart 2020.

Specificaties obligatie Tuk Tuk Factory – voor conversie

Uitgevende instelling Tuk Tuk Holding B.V.
Lening € 2.499.000 / 2.499 obligaties
Nominale waarde € 1.000
Rente 7% per jaar
Coupon € 5,84 per maand
Betaalbaar op Binnen 5 werkdagen na de 26e van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk (zie prospectus)
Uitgiftedatum 27 januari 2017
Aflossingsdatum 26 januari 2022
Zekerheden Geen
Tarieven Klik hier

* De betaling van de rente die is verschuldigd over de periode van 27 mei 2018 tot en met 26 november 2018 wordt opgeschort. Zie ook het bericht op de documentenpagina.