Specificaties obligatie THE SOCIETY SHOP

Deze obligatie is afgelost op 15 maart 2022. 

Uitgevende instelling THE SOCIETY SHOP B.V.
Lening € 466.000 / 466 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7,0% per jaar
Coupon € 5,84 per maand
Betaalbaar op 15de werkdag van elke maand
Looptijd Maximaal 6 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk (zie prospectus)
Uitgiftedatum 16 maart 2016
Aflossingsdatum 15 maart 2022
Zekerheden Ja (zie prospectus)