Specificaties

Obligatielening

Uitgevende instelling Supersola B.V. 
Lening € 770.700 (7.707 obligaties)**
Minimumbedrag uitgifte € 225.000*
Nominale waarde € 100
Deelname Mogelijk vanaf € 500 (5 obligaties)
Rente 12% per jaar (excl. servicekosten)*
Rente -/- servicekosten 11,4% per jaar
Couponbedrag € 12 per jaar / € 1 per maand (excl. servicekosten)
Couponbedrag -/- servicekosten € 11,40 per jaar / € 0,95 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 26e van elke maand
Uitgifte tranche 1 26 oktober 2023
Uitgifte tranche 2 27 november 2023
Uitgifte tranche 3 27 december 2023
Uitgifte tranche 4 26 januari 2024
Uitgifte tranche 5 26 februari 2024
Uitgifte tranche 6 26 maart 2024
Uitgifte tranche 7 26 april 2024
Looptijd Maximaal 60 maanden
Aflossingsdatum 26 oktober 2028
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie Informatie Memorandum
Korting Supersola Bij inschrijving emissie vanaf € 5.000 (50 obligaties)
10% korting op aanschaf Supersola’s
Geldig vanaf sluiting emissie tot 6 maanden erna
Informatie Memorandum Klik hier
Essentiële beleggersinformatie Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Aanpassingen rente en minimumbedrag uitgifte per 9-10-2023:
Minimumbedrag uitgifte verlaagd van € 350.000 naar € 225.000.
Bruto rente per jaar verhoogd van 10% naar 12%.
**Doelbedrag € 950.000 (9.500 obligaties)