Specificaties Super Winkel Fonds NV

Uitgevende instelling Super Winkel Fonds NV
Streef totaalrendement ca. 6,0%-8,0% per jaar
Loan to value (LTV) 49,5% per ultimo 2023
Waarde vastgoed € 237.425.000,- per ultimo 2023
Handelswaarde klik hier
Prospectus klik hier
Tarieven klik hier

* ​Gemiddeld enkelvoudig rendement over 5 jaar

Dividenduitkering

Viermaal per jaar, in januari, april, juli en oktober, zal de beschikbare cashflow worden uitgekeerd aan de certificaathouders. Bij de dividenduitkeringen dient rekening te worden gehouden met inhouding van 15% (tarief 2024) dividendbelasting; deze wordt door het vastgoedfonds ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. In Nederland woonachtige natuurlijke personen of gevestigde lichamen kunnen de ingehouden dividendbelasting via de belastingaangifte verrekenen met de verschuldigde respectievelijk inkomsten- of vennootschapsbelasting.

U heeft de keuze om het dividend als cash-dividend te ontvangen, of om het dividend te herbeleggen. U kunt uw voorkeur uiterlijk op de laatste werkdag één maand voorafgaand aan de dividenduitkering aan NPEX doorgeven (uiterlijk laatste werkdag maart, juni, september en december), door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vermeld hierbij uw NPEX-rekening en de gewenste uitkeringsmethode.