Effecten Pool Trading

Specificaties obligatielening Pool Trading

Uitgevende instelling Pool Trading Group B.V.
Lening € 3.300.000 / 3.300 obligaties
Nominale waarde per obligatie € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € ​6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Looptijd Maximaal 6 jaar
Zekerheden
  1. Een pandrecht, eerste in rang, op de voorraad, inventaris en debiteuren van Pool Trading B.V.
  2. Borgtochten van onze drie aandeelhouders, voor een maximaal bedrag van € 350.000 per persoon minus de opbrengst van de executieverkoop van de verpande voorraad, inventaris en debiteuren van Pool Trading B.V.
  3. Een verpanding van de aandelen van de drie toekomstige aandeelhouders in Pool Trading Group B.V.
  4. Hoofdelijke verbondenheid van de Pool Trading vennootschappen.

Zie hoofdstuk 4.5 prospectus

Einde inschrijving Dinsdag 21 december om 17:00 uur*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn.

Inschrijven