Specificaties obligatie Meerdervoort Amaliawolde

Uitgevende instelling Meerdervoort Amaliawolde B.V.
Lening € 2.725.000 / 2.725 obligaties**
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 6,4% per jaar
Coupon € 5,84 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 5,34 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 19e van elke maand
Uitgiftedatum Donderdag 19 december 2019*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 19 december 2024
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijving emissie na verlenging gesloten op 12-12-2019; initieel 22-11-2019.
** Inkoop 1.400 obligaties door Meerdervoort Amaliawolde BV; Initiële lening 4.500 obligaties. Zie ook de notulen van de BVvO d.d. 4-8-2020.
Inkoop 375 obligaties door Meerdervoort Amaliawolde BV; Initiële lening 3.100 obligaties. Zie ook het persbericht d.d. 15-1-2021.