Medical Precision Obligatie 11%

Nieuw op NPEX? Reserveer zonder verplichtingen

Ontvang maandelijks rente: 11% per jaar (excl. servicekosten)

Deelname: Vanaf € 500

Looptijd: 60 maanden

Aflossing: Na 24 maanden lossen wij 20% af.

Lening: € 750.000

Einde inschrijving tranche 3: 13 oktober 2023

Informatie Memorandum: Klik hierOver Medical Precision

Wij zorgen voor veilige en pijnloze referentiepunten t.b.v. de bestraling  voor kankerbestrijding.

Video van het product
Per direct inschrijven vanuit uw NPEX-rekening

Medical Precision Investeren via NPEX

Medical Precision is opgericht in 2016 en is gevestigd in Zwolle. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen systemen voor het plaatsen van referentiepunten voor radiotherapie, met de bijhorende consumables-set (inkt en safety-needle).

Referentiepunten zijn markeringen op de huid, ten behoeve van een nauwkeurige behandeling door middel van bestraling (radiotherapie) voor kankerbestrijding. Die markeringen op de huid van een patiënt zijn het hulpmiddel voor de radiolaboranten om de patiënt exact in de goede houding te kunnen leggen (“positioneren”) ten opzichte van de röntgenstraal. Ook moet de röntgenstraal alleen de tumor raken, en niet het gezonde weefsel.

Bovendien patiënt-vriendelijkheid is één van de belangrijkste voordelen van ons product, de Comfort Marker 2.0; het vrijwel pijnloos kunnen plaatsen van referentiepunten, de veiligheid van de naalden (ongewenste prikincidenten van ziekenhuismedewerkers (komt vaker voor dan u denkt)) en de precisie van de punten t.o.v. andere methoden. In april 2023 is de officiële erkenning van de “geen pijn claim” door de FDA verleend. Deze claim kunnen wij nu zowel in de Verenigde Staten (VS) als de CE-landen gebruiken. In de VS is dit vooral belangrijk sinds de COVID-19 prikken en hun zorgvuldigheid hieromtrent. Wat het product betekent voor patiënten kunt u lezen in Proloog.

Verdienmodel en onze distributeur in de Verenigde Staten

Intussen zijn per april 2023 in totaal meer dan 45.000 patiënten met ons product behandeld. Wij hebben door de Covid-19 pandemie vertraging opgelopen in het naar de markt brengen van ons product. Ziekenhuizen hadden bijvoorbeeld andere prioriteiten of stopten met de inkoop van nieuwe producten. Door investeerders en ook onze klanten hebben wij deze periode kunnen overbruggen.

Er is veel vertrouwen in ons en het product. Recent is er voor meer dan €1.500.000 aandelen uitgegeven. De gehele onderneming werd hiermee gewaardeerd op €8.250.000.

Ons verdienmodel zit vooral in de consumables-sets die gebruikt worden als onderdeel van de Comfort Marker 2.0. Per patiënt is er namelijk een nieuwe consumables-set nodig om infectie te voorkomen: éen inkt-cartridge’, één inkt cup en een “single-patient Safety Needle”. Ieder ziekenhuis heeft voor iedere Comfort Marker jaarlijks ruim 1.000 consumables-sets nodig. Het marktpotentieel is daardoor groot. Circa 85% van de kankerpatiënten die bestraald moeten worden krijgen referentiepunten. Ga naar uw account en schrijf in.

Voorbeeld: In 2022 verkochten wij aan het UMC Utrecht 2.750 sets consumables. Utrecht heeft twee Comfort Markers operationeel. In de Nederlandse bestralingcentra en ziekenhuizen zijn in totaal zeventien systemen dagelijks operationeel. Wij hebben wereldwijd (exclusief de VS) in totaal negenenveertig Comfort Markers in ziekenhuizen staan.

Wanneer alle inmiddels buiten de VS verkochte systemen volledig operationeel zijn zullen ze naar schatting op jaarbasis circa 65.000 consumables verbruiken (1.000 consumables per operationeel apparaat). Deze vraag naar consumables genereert nu al een constante kasstroom voor ons.

Distributeur in de Verenigde Staten

Ondertekening met CIVCO Distributieconrtract

Wij hebben voor de Verenigde Staten onze distribiteur CIVCO (beursgenoteerd) die de verkoop voor ons doet. CIVCO is een ontwikkelaar, producent en distributeur van producten voor radiotherapie op wereldtoneel. CIVCO heeft bij benadering 80% van alle bestralingscentra/ ziekenhuizen als klant. Daarmee is er een substantieel marktaandeel mogelijk.

Vanwege onze wederzijds exclusieve distributieovereenkomst met CIVCO hebben wij een goede positie om onze producten wereldwijd te kunnen verkopen. Wij weten door de klinische studies en het sentiment in de VS dat hier een groeiende markt is voor onze producten (u leest dit in ons Informatie Memorandum).

De verkoop in de VS is in 2023 gestart. Inmiddels worden meer dan 20 systemen op dagelijkse basis gebruikt in diverse grotere ziekenhuizen. CIVCO heeft op dit moment in totaal 260 Comfort Marker 2.0 systemen besteld voor de Amerikaanse markt. Deze systemen zullen wij dit jaar leveren. Dit betekent dat 260 systemen operationeel zullen zijn in deze markt per 2023. Dit maakt dat het geschatte jaarlijkse verbruik van consumables voor de Verenigde Staten uitkomt op ongeveer 260.000 consumables per jaar.

Hierdoor verwachten wij op basis van onze huidige orderportefeuille dat voor al onze markten in totaal 325.000 consumables per jaar kunnen verkopen. De marge per consumablesset is op dit moment € 4,65. Wij verwachten daarom dat al deze apparaten samen een brutomarge van € 1.511.250 per jaar aan consumables gaan genereren. Log in uw ‘Mijn Omgeving‘ om op de obligaties in te schrijven.

Kerncijfers

0
Halfjaaromzet 2023
0
Omzet 2022
0
Omzet 2021
0%
Solvabiliteit

Het product en de werking van de ‘Comfort Marker 2.0’

Werking-Comfort Marker 2.0.

De Comfort Marker is een elektronisch gestuurd systeem voor het nauwkeurig, patiëntvriendelijk en veilig plaatsen van referentiepunten voor radiotherapie.

Feitelijk werken we met 3 enorm dunne naaldjes, die inkt opzuigen, en weer afgeven, vanuit de holle ruimten tussen de naalden onderling en het plastic behuizing.

De naaldjes komen circa 70 keer per seconde in en uit de behuizing. Doordat die naaldjes zo enorm dun zijn, voelt de patiënt ze niet. De patiënt voelt eigenlijk alleen het trillen van de pen.

De referentiepunten dienen minimaal een periode van circa 10 weken goed zichtbaar op de huid te blijven: dat is de periode waarin een patiënt een aantal malen bestralingssessies ondergaat.

Men kan door de Comfort Marker exact het aantal millimeters aangeven om de inkt aan te brengen.

Patenten en Certificering

Medical Precision heeft diverse patenten op haar product(en). Een specifiek veiligheidsaspect van het Comfort Marker 2.0 systeem is de ‘Safety Needle’. Deze Safety Needle is gepatenteerd. Alleen als de pen ‘aan’ staat komt het scherpe puntje er uit. De verleende octrooien lopen tot tenminste 2037.

Het bedrijf is ISO 13485  gecertificeerd als ontwerper, producent en verkoop van medische apparatuur. De producten zijn voorts CE-MDD (2020) gecertificeerd en sinds eind 2021 heeft het ook de (USA) FDA-Clearance voor medische apparaten die klinisch gebruikt mogen worden. Hiermee zijn de apparaten in vrijwel de hele wereld toegelaten voor gebruik in ziekenhuizen.

Onze Comfort Marker is een 2.0 versie. Het product is constant in verdere ontwikkeling. Wij werken naar een 3.0 versie om in de ontwikkelingen mee te gaan en onze concurrentiepositie te behouden.

Het  massa-productieproces voor de systemen en Safety Needles is gevalideerd door de relevante toezichthouders die processen en producten mogen valideren op grond van de regelgeving voor medische hulpmiddelen. Daarmee is hoog-volume-productie van de systemen en consumables toegelaten. Waar wij onze producten laten maken leest u in het Informatie Memorandum onder Documenten.

Per direct inschrijven vanuit uw NPEX-rekening

Impact, Concurrentie en Markt


Er bestaan geen medische hulpmiddelen op de markt die op vergelijkbare wijze zeer ondiep inkt in de huid brengen om zo referentiepunten te kunnen plaatsen voor radiotherapie. Wel zijn er andere methoden beschikbaar voor het plaatsen van referentiepunten.

De veelal huidige werkwijze:

Ze praat gespannen en begint erbij te huilen. “Annelies, gefeliciteerd. Je bent trots, maar ik wil je iets vertellen. Ik had zélf kanker, en ben gelukkig genezen. Maar…. Als ik terugdenk aan toen bij mij die rotpunten geplaatst werden… Dat was verschrikkelijk”. Ze doet een knoopje los en laat haar punt op het borstbeen zien. Ongeveer 4 mm in diameter.

En ze vervolgt met natte ogen “Annelies, je beseft half niet wat jullie met dit systeem voor patiënten betekenen. Geweldig… Als het bij mij zo gestart was…. Ik gun het alle mensen van de wereld. Ga door …! Je helpt er zo enorm mensen mee…”.

Bovenstaand verhaal is het handmatig plaatsen van de referentiepunten met een dikke naald of een bloedprikker. De patiënt ervaart dit als een pijnlijk terwijl men al in onzekerheid leeft. Ook variëren de grootte en nauwkeurigheid van de punten. Deze handmatige methode is daarom niet goed bruikbaar bij kinderen. Een ander nadeel is dat de inkt diep onder de huid wordt aangebracht (2 tot 4 millimeter).

Hierdoor kan deze inkt onderhuidse uitvloeien en waardoor er relatief grote punten ontstaan. Verder zijn de punten die op deze manier gezet worden permanent voor de patiënt. U leest meer in ons Proloog of in het Informatie Memorandum.

Markt en Trends

Patiënt-welzijn neemt toe. De Comfort Marker geeft hier invulling aan. De enorme pijnsteken die nu in de voorbereiding van een bestralingsserie nog ontstaan, komen door het plaatsen van referentiepunten met de Comfort Marker 2.0 te vervallen. Ook ná de bestraling blijft de patiënt niet achter met grote zwarte punten op het lijf.

Veiligheid van medische systemen wordt belangrijker. Met name het uitsluiten van prik-incidenten wordt, zeker in de Verenigde Staten, als grote meerwaarde gezien. Als er een prik-incident heeft plaatsgevonden moet er namelijk een protocol geactiveerd worden om met bloedtesten te controleren of er geen ziekte is doorgegeven.

Wereldwijd zijn er ongeveer 9.300 ziekenhuizen en gespecialiseerde behandelcentra die radiotherapie aanbieden. Onze distributeur CIVCO levert naar eigen zeggen substantieel aan al deze ziekenhuizen (ca. 80%).

Uitgaande van gemiddeld twee Comfort Markers 2.0 per instelling, zullen er maximaal ongeveer 18.600 apparaten tegelijkertijd operationeel zijn. Op basis van ervaring in Nederland en Kroatië worden per Comfort Marker 2.0 ongeveer 1.000 consumables per Comfort Marker 2.0 per jaar gebruikt.

Dit levert een theoretische maximale marktomvang van circa 19 miljoen consumables per jaar op. Deze berekening ziet op de theoretische maximale marktomvang en veronderstelt dus dat alle instellingen met een radiotherapie afdeling gebruik zullen maken van de Comfort Marker. Op een aantal plekken zal de acceptatie echter lager zijn vanwege diverse redenen (cultuur, hogere pijngrens of acceptatie van het huidige proces). Nog geen NPEX-account? Reserveer alvast vrijblijvend uw 9,25% obligaties.

Management

Annelies Maas is Chief Executive Officer (CEO), oprichter en aandeelhouder

Roland Kortenhorst is Chief Financial Officer (CFO), Chief Operations Officer (COO) en aandeelhouder.

Alexander Boerhoef

Alexander Boerhof is manager Finance & Control en aandeelhouder.

Blerta Kukaj

Blerta Kukaj is quality assurance manager en manager operations. Ook is zij verantwoordelijk voor regulatory affairs.

Leendoel € 750.000

  • Voorfinanciering van de inkoopwaarde van de omzet. Dit is het gevolg van de betaaltermijn van 60 dagen die onze distributeur CIVCO aanhoudt. Hiervoor willen wij € 300.000 gebruiken.
  • Werkkapitaal voor de operationele bedrijfsvoering. Hiervoor willen wij € 285.000 gebruiken.
  • Financiering van de start van de ontwikkeling van de Comfort Marker 3.0. Wij gaan een nieuwe generatie van ons product ontwikkelen om onze technologische voorsprong in de markt te behouden. Hiervoor willen wij € 165.000 gebruiken.

U leest in ons Informatie Memorandum meer over onze doelbesteding.

Risico’s en zekerheden

Na twee (2) jaar lossen wij 20% op de obligaties af. Dit betekent dat u na twee jaar € 20 per obligatie terugkrijgt. Krijgt u op 17 augustus 2023 de obligaties? Dan krijgt u op 17 augustus 2025 € 20 terug per obligatie.

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Medical Precision B.V. geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen.

Dit zou onder meer kunnen gebeuren doordat wij geen winstgevendheid in het verleden hebben gehad en wij geen grote reserves hebben opgebouwd of als een grote klant van ons afhaakt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Voor de volledige beschrijving en de beschrijving risico’s verwijzen wij u naar het Informatie Memorandum en het blad met essentiële beleggersinformatie.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het Informatie Memorandum en overige documentatie:

Bent u geïnteresseerd in deze emissie?