Specificaties

Obligatielening

Uitgevende instelling Tidam Holding B.V.
Lening € 1.000.000 (10.000 obligaties)
Minimumbedrag uitgifte € ​350.000*
Nominale waarde € 100
Deelname Mogelijk vanaf € 500 (5 obligaties)
Rente 11,5% per jaar (excl. servicekosten)*
Rente -/- servicekosten 10,9% per jaar
Couponbedrag € 11,50 per jaar / € 0,96 per maand (excl. servicekosten)
Couponbedrag -/- servicekosten € 10,90 per jaar / € 0,91 per maand 
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 27e van elke maand***
Uitgifte tranche 1 27 juli 2023
Uitgifte tranche 2 28 augustus 2023
Uitgifte tranche 3 27 september 2023
Uitgifte tranche 4 12 oktober 2023**
Looptijd Maximaal 60 maanden
Vervroegde aflossing Mogelijk na 24 maanden, zie Informatie Memorandum
Aflossingsdatum 27 juli 2028
Zekerheden Privé borg van directeur-grootaandeelhouder voor € 100.000
Informatie Memorandum Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Aanpassingen rente en minimumbedrag uitgifte:
Per 20-7-2023 minimumbedrag uitgifte verlaagd van € 500.000 naar € 350.000.
Per 7-8-2023 bruto rente per jaar verhoogd van 9% naar 11,5%.
**Vervroegd gesloten op 5-10-2023, initieel 20-10-2023. Uitstel rentebetalingen coupon februari 2024, maart 2024 en april 2024 ➜
***Uitstel rentebetalingen coupon februari 2024, maart 2024 en april 2024. Zie het bericht d.d. 28-3-2024.